Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Факультет післядипломної освіти

АКІМОВА МАРГАРИТА СЕРГІЇВНА -
в.о. декана факультету післядипломної освіти ДЗ"Луганський державний медичний університет"


ПЕРСОНАЛ ДЕКАНАТУ:

Осичнюк Лілія Михайлівна – заступник декана;
Гамар Світлана Миколаївна - інспектор деканату.АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32; +38(066) 236 31 65
E-mail: canclsmu@ukr.net; decanatfpo@gmail.comАкімова М.С. закінчила у 2009 році фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

У 2011-2014 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Під керівництвом д.мед.н., професора Л.В. Савченкової успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. З 2012 року працює асистентом кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет»

Акімова М.С. має більше 40 друкованих робіт як наукового, так і навчально-методичного характеру.
ОСИЧНЮК ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА -
заступник декана ФПО, к.мед.н., доцент


Наукова діяльність. У 2001 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата медичних наук «Клініка, діагностика та прогноз гнійно-септичних захворювань у новонароджених дітей».

Наукові інтереси: педіатрія, кардіологія, паліативна медицина.

Є автором 116 наукових друкованих робіт.


ГАМАР СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА -
інспектор деканату
Діяльність факультету післядипломної освіти, направлена на забезпечення потреб закладів практичної охорони здоров’я у висококваліфікованих фахівцях різних спеціальностей на основі безперервної післядипломної освіти, постійного підвищення кваліфікації лікарів.

Основними завданнями факультету післядипломної освіти в галузі освітньої діяльності є:

- первинна спеціалізація випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації в інтернатурі за 25 спеціальностями;
- отримання лікарем або провізором освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця магістра медицини (фармації) під час проходження інтернатури з певної спеціалізації;
- перепідготовка лікаря (провізора) – спеціаліста з присудженням йому звання лікаря (провізора) – спеціаліста з другої спеціальності (вторинна спеціалізація);
- підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) шляхом проведення циклів тематичного удосконалення та передатестаційних циклів;
- стажування лікарів (провізорів), які мали перерву в своїй практичній діяльності або своєчасно не пройшли атестацію;
- надання допомоги органам і закладам охорони здоров’я у здійсненні заходів з безперервної післядипломної освіти.


Післядипломна освіта у ДЗ «Луганський державний медичний університет» здійснюється на 7 кафедрах факультету післядипломної освіти, медичного та фармацевтичного факультетів:

- Кафедра нейрохірургії, травматології та ортопедії з ЛФК;
- Кафедра анестезіології, реаніматології та невідкладних станів;
- Кафедра сімейної, соціальної, військової медицини та організації охорони здоров'я;
- Кафедра терапії ФПО;
- Кафедра урології, онкології, радіології, трансфузіології, офтальмології та оториноларингології;
- Кафедра неврології, психіатрії та наркології;
- Кафедра хірургії та хірургії ФПО;


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Факультет післядипломної освіти – один із провідних підрозділів університету, орієнтований на навчальну, наукову та лікувальну роботу.

Факультет був відкритий у травні 1979 року. Спочатку було організовано 5 кафедр, потім розширено до 8 кафедр.

Першим деканом факультету був доцент кафедри дерматовенерології Зиков Микола Миколайович.

У різні роки деканами факультету були: професор Шкондін О.М. (1985-1992 рр.); професор Спіцин О.М. (1993-1995 рр.); професор Бурмак Ю.Г. (1995-1996 рр.); професор Резнікова А.Л. (1996-2007 рр)., доцент Налапко Ю.І. (2007-2014 рр.).

З жовтня 2014 року факультет очолила к. мед. н. Криворучко Марія Євгенівна.


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ІНТЕРНІВ

1. Наказ "Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів" № 291 від 19.09.96

2. Наказ "Про затвердження баз інтернатури і керівників лікарів-інтернів на 2015-2017 навчальні роки" № 359/1-ск/56 від 15.09.2015

3. Наказ "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів" № 81 від 23.02.2005

4. Перелік документів для вступу на навчання в інтернатурі

5. Графік занять для лікарів-інтернів суміжних кафедр першого року навчання на 2015-16 навчальний рік

6. Документи з інтернатури на базах стажування


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КУРСАНТІВ

1. Наказ "Про затвердження змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах" № 484 від 07.07.2009

2. Наказ "Про затвердження Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах" № 73 від 18.05.94

3. Наказ "Про подальше удосконалення атестації лікарів" № 359 від 19.12.97

4. Довідка про результати діяльності лікаря

5. Перелік документів на цикл вторинної спеціалізації

6. Перелік документів на цикл стажування

7. Перелік документів на цикл тематичного удосконалення

8. Перелік документів на передатестаційний цикл

9. Навчально-виробничий план циклів на 2016-2017 н.р.

10. Наказ від 01.06.2018 № 29-ПФ про вартість навчання вітчизняних інтернів та слухачівПіднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.