Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕРАПІЇ ФПО

Сучасна кафедра Колектив Навчально-методична робота


Кафедра терапії ФПО Ворошиловградського медичного інституту була заснована у 1979 році. Першою завідувачкою кафедри у період з 1979 по 1985 рік була доктор медичних наук, професор Аверіна Надія Іванівна. Спочатку кафедра базувалася у міській лікарні №3, в подальшому – на базі міської лікарні №4, але оскільки для ефективного начального процесу виділені приміщення були зовсім непристосовані, професору Аверіній довелося прикласти багато зусиль, щоб домогтися переводу кафедри на нову клінічну базу – до обласної клінічної лікарні, де розташовувалися усі спеціалізовані відділення терапевтичного профілю. Основним науково-дослідним напрямом роботи кафедри у 1979-1985 рр. було дослідження захворюваності органів травлення у робочих промислових підприємств м.Ворошиловграда. За час завідування професор Аверіна Н.І. опублікувала 59 наукових робіт, підготувала 2 кандидатів медичних наук.

З 1985 по 1987 рік обов’язки завідувача кафедрою виконував кандидат медичних наук, доцент Осичнюк Віктор Ілліч. У 1967 р. він захистив кандидатську дисертацію за темою «Електрокардіографічні, векторкардіографічні та оксігемографічні зміни у хворих з хронічною пневмонією та бронхіальною астмою від впливом лікувальних доз адреналіну». За період науково-педагогічної діяльності він опублікував понад 100 наукових робіт, 10 методичних рекомендацій.

З 1987 по 1999 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Плоткін Володимир Якович. За час його завідування науковим напрямом роботи кафедри було дослідження стану сечовивідної, травної, серцево-судинної системи у робочих промислового підприємства м.Комунарськ (м.Алчевськ), у шахтарів глибоких вугільних шахт Донбасу.

У період своєї трудової діяльності у Луганському державному медичному університеті професор Плоткін опублікував 180 наукових робіт, 10 монографій, 15 навчально-методичних рекомендацій, був автором 16 винаходів і ряду раціоналізаторських пропозицій. За видатні досягнення в науковій роботі та підготовці кадрів, оптимізації післядипломної освіти в частині лікувальної роботи професору Плоткіну В.Я. було присвоєне звання заслуженого діяча науки і техніки України.

З 1999 по 2014 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Ребров Борис Олексійович, який у 1991 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Зміни ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, синтезу простогландинів та водно-сольового обміну у гірників вугільних шахт», а у 2000 році докторську дисертацію за спеціальністю «Внутрішні хвороби» за темою «Механізми розвитку захворювань печінки і нирок у гірників глибоких вугільних шахт Донбасу та можливі шляхи їх профілактики».

Професор Ребров Б.О. є автором 306 наукових робіт, 5 монографій, 13 посібників, 39 науково-методичних рекомендацій та 18 винаходів. Під його керівництвом захищені 6 кандидатських дисертацій.З моменту окупації м.Луганськ у 2014 році самопроголошеною так званою «Луганською народною республікою» кафедра припинила свою діяльність і була відновлена лише 1 квітня 2016 року на базі ДЗ «Луганський державний медичний університет» у м.Рубіжне.

З 1 квітня 2016 року і по даний час завідувачем кафедри терапії ФПО є доктор медичних наук, професор Лоскутова Ірина Володимирівна.

Лоскутова Ірина Володимирівна закінчила Ворошиловградський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа» у 1987 році. З 1987 по 1988 рік навчалася в інтернатурі на базі Центральної міської лікарні м.Первомайська Ворошиловградської області, отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Терапія». З 1988 по 1992 рік працювала лікарем-терапевтом цехової дільниці шахти ім. В.Р. Менжинського міської поліклініки м.Первомайська.

З 1992 по 1994 рік проходила підготовку в клінічній ординатурі при Луганському медичному інституті за спеціальністю «Імунологія та алергологія» та працювала лікарем-лаборантом-імунологом міжкафедральної імунологічної лабораторії Луганського медичного інституту.

В 1994 році в спеціалізованій вченій раді при Луганському медичному інституті МОЗ України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Клініко-імунологічна характеристика і лікування ускладнених форм гострих респіраторних вірусних інфекцій у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС». В тому ж році ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук.

З 1994 по 2003 рік професор Лоскутова І.В. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, з курсом тропічної медицини Луганського державного медичного університету та лікарем-інфекціоністом боксованого відділення міської лікарні № 4 м.Луганська. У період 2002 по 2010 рік займала посаду позаштатного головного обласного імунолога-алерголога Головного управління охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації. З 2003 по 2005 рік працювала доцентом кафедри інфекційних хвороб та епідеміології, з курсом тропічної медицини Луганського державного медичного університету.

У 2004 році МОН України їй було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі інфекційних хвороб і епідеміології. З 2005 по 2007 рік - доцент кафедри клінічної імунології, алергології та медичної генетики Луганського державного медичного університету.

У 2005 році в спеціалізованій вченій раді Д 26.003.02 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Імунологічні та метаболічні порушення та їх корекція у хворих з важкими та ускладненими формами епідемічного паротиту». У 2006 році ВАК України присвоєно Лоскутовій І.В. науковий ступінь доктора медичних наук за спеціальністю «Імунологія та алергологія».

З 2005 року до моменту окупації частини Луганської області самопроголошеною так званою «Луганською народною республікою» у 2014 році була лікарем-консультантом імунологом-алергологом Луганської обласної державної адміністрації. З 2007 по 2009 рік - професор кафедри клінічної імунології, алергології та медичної генетики Луганського державного медичного університету.

З 2007 по 2011 рік була завідувачем відділом аспірантури і ординатури при Луганському державному медичному університеті.

У 2008 році МОН України Лоскутовій І.В. присвоєно вчене звання професора по кафедрі клінічної імунології, алергології та медичної генетики.

З 2009 по 2014 рік була завідувачем кафедри клінічної імунології, алергології та медичної генетики Луганського державного медичного університету.

За період з 2006 по 2014 рік під науковим керівництвом професора Лоскутової І.В. підготовлено та захищено в спеціалізованих вчених радах України 7 кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія:
1) Ціпоренко С.Ю. (2007 р.) - лікар-дерматовенеролог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
2) Запорожець Т.Ю. (2010 р.) - лікар-оториноларинголог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
3) Довгий В.В. (2010 р.) - лікар дитячий анестезіолог-реаніматолог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
4) Собакар І.Ю. (2011 р.) - лікар-офтальмолог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
5) Копельян М.М. (2011 р.) - лікар-стоматолог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
6) Ульянов А.В. (2012 р.) - лікар-стоматолог; спеціалізована вчена рада Д 11.600.04;
7) Рудой Б.С. (2014 р.) - лікар-травматолог, спеціалізована вчена рада Д 26.003.02.

Всі рішення спеціалізованих вчених рад підтверджені ВАК України, видані відповідні дипломи кандидатів медичних наук. З 7 підготовлених претендентів 5 навчалися в аспірантурі Луганського державного медичного університету.

На даний момент на базі ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне) та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця проводяться дослідження по дисертаційній роботі:
1) Запорожець Т.Ю. (к.мед.н., лікар-оториноларинголог) - на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук; тривають дослідження:
2) Бічевська Р.Г. (к.мед.н., лікар - акушер-гінеколог) - на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук;
3) Паталаха О.В. (лікар - стоматолог) – на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук;
4) Бондаренко Я.В. (лікар - терапевт) – на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

За період з 2006 по 2013 рік спеціалізованими вченими радами професор Лоскутова І.В. призначалася в якості офіційного опонента по дисертаційним роботам за спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія, 14.03.04 - патологічна фізіологія і 14.03.02 - нормальна фізіологія.

Спільно з Інститутом фармакології і токсикології НАМН України брала участь в проведенні клінічних випробувань за новими лікарськими препаратами - антраль і амізон.

До 2014 року була членом спеціалізованої вченої ради Д 11.600.04 при Донецькому національному медичному університеті ім. М.Горького за спеціальністю 14.03.08 - імунологія та алергологія.

З 2004 по 2013 р. виконувала обов'язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті.

З 2010 по 2014 рік була постійним членом комісії МОЗ України з підготовки протоколів надання медичної допомоги хворим з імунологічними і алергічними захворюваннями.

З 2013 по 2014 рік була заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 29.600.01 при Луганському державному медичному університеті.

Професор Лоскутова І.В. є співавтором 1 національного підручника з імунології та 1 національного посібника з імунології та алергології. У 2010 р. виступала рецензентом посібника по імунології і алергології (автор Г.М.Драннік). Нею видані 3 монографії: 1) Вірусний гепатит А і Е у дітей (1995 р.); 2) Проблеми сучасного дієтичного харчування при захворюваннях гепатобіліарної системи (2006 р.); 3) Вторинні імунодефіцити у жителів Донбасу (2009 р.).

Окрім цього професор Лоскутова є автором понад 250 наукових статей, опублікованих у спеціалізованих медичних журналах України і Росії, в тому числі наукометричних виданнях. Наукові статті присвячені проблемам ранньої діагностики, лікування, імунореабілітації та профілактики вторинних імунодефіцитів у хворих з хронічними захворюваннями внутрішніх органів, у жінок з безпліддям при наявності захворювань печінки і жовчовивідних шляхів, у дітей і підлітків з млявими захворюваннями верхніх дихальних шляхів, а також у хворих з патологією ротової порожнини; змінам імунного статусу у осіб з ожирінням і підвищеною масою тіла, зокрема із захворюваннями гепатобіліарної системи, дихальної системи, а також при отриманих гострих травмах і травматичній хворобі.

За період науково-педагогічної діяльності професором Лоскутовою І.В. опубліковано понад 170 тез виступів на з'їздах, конгресах, симпозіумах з даними проблемах. Вона є автором і співавтором понад 75 патентів України на винаходи в галузі медицини. У цих патентах були захищені авторські права по розробці імунокорекції з використанням сучасних препаратів з імуномодулюючою дією, а також фітопрепаратів у хворих з синдромом системного запалення (захворюваннями бронхолегеневої системи, ЛОР-органів, слизової оболонки ротової порожнини при патології серцево-судинної системи). Більше 30 патентів присвячені використанню іммунокоректорів у хворих з вторинними імунодефіцитами, зумовленими наявністю персистуючої герпетичної інфекції, з використанням у якості імунореабілітації препаратів рослинного походження в комбінації з гепатопротекторами. У 12 патентах розроблені і запропоновані нові методи діагностики та прогнозування розвитку ускладнень на основі імунологічних та біохімічних показників у хворих з травмами, млявими хронічними запальними захворюваннями.

Винятковий інтерес в практичній діяльності професора Лоскутової представляє вивчення особливостей перебігу дитячих крапельних інфекцій у дорослих, переважно спалахів вітряної віспи, краснухи, епідемічного паротиту в умовах закритих колективів (серед студентів та у військових частинах), з наступним формуванням у осіб, що перехворіли, постінфекційних вторинних імунодефіцитів.

За час роботи в університеті до 2014 року професором Лоскутовою підготовлені 18 методичних рекомендацій для аудиторної і поза аудиторної підготовки студентів з імунології, алергології та медичної генетики, а також лікарів інтернів з інфекційних хвороб.

Професор Лоскутова І.В. брала участь у створенні національної програми навчання студентів медичних ВУЗів України з дисципліни «Клінічна імунологія та алергологія», згідно з якою розроблені і впроваджені в навчальний процес методичні рекомендації для студентів і викладачів медичних ВНЗ.

У 2017 році рецензувала робочу навчальну програму з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів стоматологічного факультету, які навчаються за напрямом «Магістр», розроблену кафедрою внутрішньої медицини №3 з фтизіатрією УМСА (м.Полтава).

На даний час кафедра виконує пошукову НДР за темами: «Імунопатогенез атерогенезу у хворих з хронічною вірусною інфекцією та оптимізація лікування сполученої патології» (№ держреєстрації 0116U006131) та «Розробка нових методів диференційованого лікування рецидивуючих вірусних інфекцій на підставі імунологічних та імунопатологічних порушень» (№ держреєстрації 0116U006130).

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.