evtuschenko

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
завідувач кафедри
вчене звання - доцент

Положення про кафедру

Завдання та функції кафедри

1. Спрямування діяльності кафедри щодо послідовного зменшення репродуктивної складової викладання і збільшення вимогливості до роботи студентів у позааудиторний час.

2. Запровадження нових форм викладання і навчання, організація проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять.

3. Удосконалення комплексу методичного забезпечення дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика», «Біостатистика», «ІТ у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».

Для студентів спеціальності 226 «Фармація»:

  • Вища математика і статистика;
  • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
  • Інформаційні технології у фармації;
  • Комп’ютерне моделювання у фармації.

Для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія»:

  • Медична та біологічна фізика;
  • Медична інформатика;
  • Біостатистика.

Здійснюється, також, навчання за заочною формою навчання на фармацевтичному факультеті.

Перехід до методичних матеріалів

diplom