glazkov

ГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Завідувач кафедри
науковий ступінь - д.мед.н.
вчене звання -доцент

Положення про кафедру

Кафедра є опорною для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисциплін:

Медичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».

Фармацевтичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».

Здійснюється, також, навчання за заочною формою на фармацевтичному факультеті.

Перехід до методичних матеріалів