Протокол №27
засідання ректорату
ДЗ «Луганський державний медичний університет»
від 27.05.2019 року

1. Про підготовку кафедр та деканатів до проведення державних іспитів.
Доповідач: перший проректор з науково – педагогічної роботи проф. Смірнов С.М.

2. Про роботу інформаційно – обчислюваного центру.
Доповідач: начальник інформаційно – обчислюваного центру Александрова І.Г.

3. Про стан роботи кафедри медичної хімії.
Доповідач: зав. кафедри Сєдих Г.О.

Поточні питання