Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство


ГЛАЗКОВ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.мед.н.
Вчене звання - доцентШТАТ КАФЕДРИ:
Рубан Еліна Володимирівна - доцент;
Левченко Артур Володимирович - асистент;
Єфімцева Юлія Володимиріна - асистент;
Діденко Володимир Павлович - асистент;
Галицька Людмила Миколаївна - асистент;
Якубовська Анастасія Русланівна - лаборант;
Носаль Тетяна Сергійовна - лаборант.


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Навчальні приміщення кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології розміщуються за адресою: м. Рубіжне, вул.Будівельників, 32.


Положення про кафедру нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедра є опорною для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисциплін:

Медичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», «Магістр стоматології», кваліфікації професійної «Лікар», «Лікар-стоматолог».

Фармацевтичний факультет
- «Фізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».
- «Патофізіологія» за напрямком підготовки 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 226 Фармація, кваліфікації освітньої «Магістр фармації», кваліфікації професійної «Провізор».

Здійснюється, також, навчання за заочною формою на фармацевтичному факультеті.НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

З травня 2015 року на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д29.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія (медичні науки). Голова спеціалізованої вченої ради проф. Іоффе І.В., заступник голови проф. Бука Г.Ю., вчений секретар доц. Глазков Е.О. Рада регулярно проводить захист дисертаційних робот науковців не тільки з нашого університету, а й з усієї України.

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02 створена відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 №528 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні науки).

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти докторів філософії PhD, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина», професійної кваліфікації 14.03.04 - «Патологічна фізіологія».


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАФЕДРИ

Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів в університеті. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень та закладає основи клінічного мислення.

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня студентів.

В 2015 році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі нормальної фізіології та патологічної фізіології. Кафедральним керівниками СНТ є асистент Левченко А.В., та асистент Єфімцева Ю.В. Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює зав. кафедрою д.мед.н., доцент Глазков Е.О.

Студентський науковий гурток у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та Статутом університету.

Членами гуртка є широке коло студентів університету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;
- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;
- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;
- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:
- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
- формування в студентів наукового та клінічного мислення, що є важливим для розуміння складних фізіологічних процесів на клітинному, органному рівнях організації, функціонування фізіологічних систем;
- розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:
- організація науково-дослідної роботи студентів;
- залучення до експериментальних досліджень студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
- навчання методам фізіологічних досліджень які проводяться на кафедрі нормальної фізіології,
- формування вміння самостійно вирішувати наукові завдання й злагоджено працювати у наукових колективах;
- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та університету;
- поглиблене вивчення студентами дисципліни фізіології та патологічної фізіології.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.