Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ,
МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА БІОСТАТИСТИКИ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство


Євтушенко Ю.О.

ЄВТУШЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА -
ст. викладач,
в.о. завідувача кафедри


ШТАТ КАФЕДРИ:
Гончаров Віталій Вікторович – доцент кафедри;
Мацегора Юлія Сергіївна - ст. лаборант, асистент;
Коваленко Дмитро Юрійович - асистент;
Бакаляр Олександр Вікторович – асистент.


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Навчальні приміщення кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики розміщуються за адресою:
м.Рубіжне, вул.Будівельників, 32, 3 поверх,
каб. №306.САЙТ КАФЕДРИ


Положення про кафедру медичної та біологічної фізики,
медичної інформатики та біостатистики


Завдання та функції кафедри

1. Спрямування діяльності кафедри щодо послідовного зменшення репродуктивної складової викладання і збільшення вимогливості до роботи студентів у позааудиторний час.

2. Запровадження нових форм викладання і навчання, організація проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять.

3. Удосконалення комплексу методичного забезпечення дисциплін «Медична та біологічна фізика», «Медична інформатика», «Біостатистика», «ІТ у фармації», «Фізичні методи аналізу та метрологія», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності».


Виховна робота

Основна ціль виховної роботи серед студентів – це формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини.

Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій, студентського наукового товариства кафедри.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Для студентів спеціальності 226 «Фармація»:
- Вища математика і статистика;
- Біологічна фізика з фізичними методами аналізу;
- Інформаційні технології у фармації;
- Комп’ютерне моделювання у фармації.

Для студентів спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія»,
228 «Педіатрія»:
- Медична та біологічна фізика;
- Медична інформатика;
- Біостатистика.

Здійснюється, також, навчання за заочною формою навчання на фармацевтичному факультеті.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організаційні форми навчального процесу

Список лекторів та екзаменаторів

Графік консультацій та відпрацювань пропущених занять весняний семестр 2017-2018

Критерії оцінок

Карта забезпечення навчальною літературою з дисципліни «Медична та біологічна фізика»


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
НА 2017-2018 н.р.

Біостатистика (лік. справа, педіатри)

Біостатистика (foreign students)

Вища математика (фарм)

Інформаційні технології у фармації (фарм)

Медична та біологічна фізика (медицина)

Медична та біологічна фізика (лік.справа(мед.сестри))

Медична та біологічна фізика (стоматологи)

Медична та біологічна фізика (foreign students)

Медична інформатика (медицина)

Медична інформатика (лік.справа(мед.сестри))

Медична інформатика (foreign students)


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
НА 2017-2018 н.р.

Біостатистика (лік. справа, педіатри)

Біостатистика (foreign students)

Вища математика (фарм)

Інформаційні технології у фармації (фарм)

Медична та біологічна фізика (медицина)

Медична та біологічна фізика (лік.справа(мед.сестри))

Медична та біологічна фізика (стоматологи)

Медична та біологічна фізика (foreign students)

Медична інформатика (медицина)

Медична інформатика (лік.справа(мед.сестри))

Медична інформатика (foreign students)


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ САМОСТІЙНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ
НА 2017-2018 Н.Р.

Біостатистика (лік. справа, педіатри)

Біостатистика (foreign students)

Вища математика (фарм)

Інформаційні технології у фармації (фарм)

Медична та біологічна фізика (медицина)

Медична та біологічна фізика (лік.справа(мед.сестри))

Медична та біологічна фізика (стоматологи)

Медична та біологічна фізика (foreign students)


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПЗ

МР ПЗ з вищої математики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 1. Математичний аналіз)

МР ПЗ з вищої математики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 2. Біометрія. Теорія статестичних досліджень у фармації та медицині)

МР ПЗ з біологічної фізики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 1. Основи загальної біофізики)

МР ПЗ з біологічної фізики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 2. Основи прикладної біофізики)

МР ЛПЗ з курсу "Фізичні методи аналізу та метрології" для студентів 2-го курсу спец. "Фармація"

МР ПЗ з медичної інформатики для студентів 2-го курсу спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія" (Модуль 1. Основи інформаційних технологій в системі охорони здоров'я. Обробка та аналіз медико-біологічних данних)

МР ПЗ з медичної інформатики для студентів 2-го курсу спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія" (Модуль 2. Медичні знання та прийняття рішень в медицині)

МР ПЗ з біостатистики для студентів 4-го курсу спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія"


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ЛЕКЦІЙ

МР ЛЗ з вищої математики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 1. Математичний аналіз. Теорія ймовірностей)

МР ЛЗ з вищої математики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 2. Біометрія. Теорія статистичних досліджень у фармації та медицині)

МР ЛЗ з біологічної фізики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 1. Основи загальної біологічної фізики)

МР ЛЗ з біологічної фізики для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (Модуль 2. Основи прикладної фізики)

МР ЛЗ з курсу "Інформаційні технології у фармації" для студентів 1-го курсу спец. "Фармація" (заочна форма навчання)

МР ЛЗ з курсу "Фізичні методи аналізу та метрології" для студентів 2-го курсу спец. "Фармація"

МР ЛЗ з медичної інформатики для студентів 2-го курсу спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Стоматологія"

МР ЛЗ з біостатистики для студентів 4-го курсу спец. "Лікувальна справа", "Педіатрія"


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СРС

МВ до СРС 1-го курсу з дисц. "Вища математика і статистика" спец. "Фармація"

МВ до СРС 4-го курсу з дисц. "Сучасні проблеми біофізики" спец. "Фармація"

МВ до СРС 1-го курсу з дисц. "Медична та біологічна фізика" спец. "Медицина"

МВ до СРС 2-го курсу з дисц. "Медична та біологічна фізика" спец. "Лікувальна справа"

МВ до СРС 3-го курсу з дисц. "Медична інформатика" спец. "Лікувальна справа" (молодший спеціаліст) Модуль 1

МВ до СРС 3-го курсу з дисц. "Медична інформатика" спец. "Лікувальна справа" (молодший спеціаліст) Модуль 2


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДО ПМК

Біостатистика

Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

Вища математика і статистика

Медична інформатика

Медична та біологічна фізика


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ПМК- Біостатистика (лік.справа, педіатрія)(2016-2017н.р.)

ПМК- Медична інформатика М-1,2 (лік.справа,пед.)(2016-2017н.р.)

ПМК- Медична інформатика М-1,2 (стомат.)(2016-2017н.р.)

ПМК1- Медична та біологічна фізика (стомат.)(2016-2017н.р.)

ПМК- Медична та біологічна фізика М-2(стомат.)(2016-2017н.р.)

ПМК1- Медична та біологічна фізика (лік.справа,пед.)(2016-2017н.р.)

ПМК- Медична та біологічна фізика М-2(мед.с.)(2016-2017н.р.)

ПМК- Медична та біологічна фізика М-2(медицина)(2016-2017н.р.)

ПМК1- Медична та біологічна фізика (Медицина) (2016-2017н.р.)


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики сьогодні є формування деонтологічної культури студентів вищих медичних навчальних закладів під час навчання та статистична обробка медико-біологічних даних.

Наукова робота кафедри (література)


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАФЕДРИ

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня студентів.

В 2015 - 2016 навчальному році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики. Очолює роботу СНТ студент 2 курсу – Ричко Костянтин. Кафедральним керівником СНТ є к.хім.н., доцент Гончаров В.В.

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;
- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;
- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
- забезпечення умов для участі у I, II турі Всеукраїнської олімпіади з фізики, інформатики та біостатистики;
- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;
- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.


Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.