Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КАФЕДРА АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота Студентське наукове товариство


КОРНІЄЦЬ НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА
завідувач кафедри,
Науковий ступінь - к.м.н.,
Вчене звання - доцент


ШТАТ КАФЕДРИ:
Слєпічко Юлія Миколаївна - доцент;
Тертична Світлана Вікторівна - аспірант;
Чередніченко Роман Васильович - аспірант;
Харламова Наталія Леонідівна - магістрант;
Дівітаєва Анна Олександрівна - магістрант;
Коробєйнік Юлія Віталіївна - магістрант;
Кравцова Юлія Андріївна - клінічний ординатор;
Цибеленко Кристина Анатоліївна - клінічний ординатор;
Семениста Катерина Петрівна - лаборант


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Лікувальні приміщення кафедри акушерства та гінекології розміщуються за адресою:
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19
на базі жіночої консультації;
м. Сєвєродонецьк, вул. Смєтаніна, 5
на базі перінатального центру
E-mail: kafedra.akusherstva@gmail.com


Положення про кафедру акушерства та гінекології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

На кафедрі викладається акушерство та гінекологія для:
- студентів 4-6 курсів медичного факультету за спеціальностями «лікувальна справа» та «педіатрія»;
- студентів 4 курсу медичного факультету за спеціальністю «стоматологія»;
- лікарів-інтернів акушерів-гінекологів;
- лікарів-інтернів загальної практики – сімейної медицини, неонатологів, анестезіологів, хірургів;
- лікарів акушерів-гінекологів слухачів передатестаційних курсів підвищення кваліфікації;
- лікарів акушерів-гінекологів слухачів курсів тематичного удосконалення;
- лікарів загальної практики – сімейної медицини слухачів курсів тематичного удосконалення;
- лікарів загальної практики – сімейної медицини слухачів курсів вторинної спеціалізації.


Організація навчального процесу

Плани лекцій та занять для студентів

Підсумковий модульний контроль

Довідник студента

Методичні рекомендації до лекцій

Методичні рекомендації щодо практики

Державні випускні іспитиОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організаційні форми навчального процесу

Список лекторів та екзаменаторів

Графік тематичних консультацій (весняний семестр 2016-2017н.р.)

Графік відпрацювань академічної заборгованості для студентів (весняний семестр 2016-2017н.р.)

Карта забезпечення літературою

Критерії оцінок

Розклад занять на 7 семестр 2016-2017н.р., 4 курс (медичний факультет)

Розклад занять на 7 семестр 2016-2017н.р., 4 курс (стоматологи)

Розклад занять на 7 семестр 2016-2017н.р., 4 курс (стоматологи (інозем.))

Розклад лекцій (весняний семестр 2016-2017н.р., 5 курс, лікувальна справа, педіатрія)

Графік передекзаменаційних консультацій з акушерства та гінекології для студентів 6 курсуКАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА СРС ДЛЯ СТУДЕНТІВ (2016-2017н.р.)

- Лікувальна справа, 6 курс

Практичні заняття ==//== СРС


- Лікувальна справа; Педіатрія, 4 курс

Лекції ==//== Практичні заняття ==//== СРС


- Лікувальна справа; Педіатрія, 5 курс (акушерство)

Лекції ==//== Практичні заняття ==//== СРС


- Педіатрія, 6 курс

Практичні заняття ==//== СРС


- Стоматологія, 4 курс

Лекції ==//== Практичні заняття ==//== СРС


ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ (2016-2017н.р.)

- Перелік практичник навичок для кінцевого контролю знань (М1)
4 курс: "Лікувальна справа", "Педіатрія"

- Перелік практичних навичок для ПМК (М1), 4 курс: "Стоматологія"

- Перелік практичник навичок для кінцевого контролю знань (М2),
5 курс: "Лікувальна справа", "Педіатрія"

- Перелік практичник навичок для кінцевого контролю знань (М3),
6 курс: "Лікувальна справа"

- Перелік практичник навичок для кінцевого контролю знань (М3),
6 курс: "Педіатрія"


Питання для ПМК 2016-2017н.р. (лікувальна справа):
МК I (4 курс)=//= МК II (5 курс)=//= МК III (6 курс)


Питання для ПМК 2016-2017н.р. (педіатрія):
МК I (4 курс)=//= МК II (5 курс)=//= МК III (6 курс)


Питання для ПМК 2016-2017н.р. (стоматологія):
МК I (4 курс)


Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів:
4 курс ==//== 5 курс (акушерство) ==//== 5 курс (гінекологія)
6 курс (лікувальна справа) ==//== 6 курс (педіатрія)


Бланки ПМК:
4 курс ==//== 5 курс (акушерство) ==//== 5 курс (гінекологія)
6 курс (лікувальна справа) ==//== 6 курс (педіатрія)ДОВІДНИК СТУДЕНТА

4 курс ==//== 5 курс (Модуль 2) ==//== 5 курс (Модуль 3)

6 курс (лікувальна справа) ==//== 6 курс (педіатрія)МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙ
(4 курс: лікувальна справа, педіатрія; 2016-2017н.р.)

- Клінічна анатомія жіночих статевих органів. Фізіологічні зміни в жіночих статевих органах в різні вікові періоди. Нейроендокринна регуляція функції статевих органів.

- Неплідний шлюб. Біоетичні проблеми демографічної кризи, шляхи їх вирішення.

- «Гострий живіт» у гінекології.

- Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

- Запальні захворювання жіночих статевих органів.

- Нейроендокринні синдроми в гінекології.

- Планування вагітності, як основа збереження репродуктивного здоров’я. Сучасні засоби контрацепції.

- Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

- Предмет акушерство та гінекологія.

- Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙ
(5 курс: лікувальна справа, педіатрія)

- Доброякісні пухлини жіночих статевих органів.

- Порушення функцій репродуктивної системи. Аменорея. Аномальні маткові кровотечі.

- Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів.

- Гестози при вагітності.

- Акушерські кровотечі під час вагітності, у пологах та післяпологовому періоді. Інтенсивна терапія і реанімація при кровотечі в акушерстві.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИКИ

- Положення про практику

- МР щодо літньої виробничої практики студ. 4 курсу

- МР щодо літньої виробничої практики студ. 5 курсу

- МР щодо організації і проведення виробничої практики студентів 4-го курсу з акушерства і гінекології

- МР щодо організації і проведення виробничої практики студентів 5-го курсу з акушерства і гінекологіїДЕРЖАВНІ ВИПУСКНІ ІСПИТИ

- Положення про Державну атестацію студентів

- Протоколи ДЕК

- Препарати для ДЕК

- Алгоритм виконання практичних навичок

- Зразок ситуаційної задачі


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри сьогодні є обґрунтування профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з екстрагенітальною патологією, невиношуванням вагітності, ВІЛ/СНІД інфекцією, а також формування здорового способу життя та репродуктивного здоров’я у дівчаток-підлітків. У 2015 році затверджено тему кафедральної НДР «Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з невиношуванням вагітності». За темою заплановано 1 докторську, 4 кандидатські та 5 магістерських наукових робіт.


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КАФЕДРИ

Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, з подальшою перспективою продовження наукової роботи в магістратурі та аспірантурі, а також підвищення фахового рівня студентів, що планують займатися виключно практичною діяльністю.

Для досягнення поставленої мети в процесі групової та індивідуальної роботи з викладачами і провідними практичними спеціалістами з акушерства та гінекології шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи студентів, участі їх у фундаментальних і прикладних дослідженнях, що проводяться на кафедрі та в університеті, а також забезпечення можливості для кожного студента права на реалізацію своєї творчої особистості створюються сприятливі умови для формування найважливіших професіональних якостей майбутніх фахівців та молодих вчених.

В 2014-2015 навчальному році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі акушерства та гінекології. Очолює роботу СНТ студентка Кремезна Анастасія. Кафедральним керівником СНТ є доцент Слєпічко Ю.М.

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;
- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;
- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
- забезпечення умов для участі у I, II турі Всеукраїнської олімпіади з акушерства та гінекології;
- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;
- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.

План роботи СНТ на 2016-2017 н.р.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.