Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З ОСНОВАМИ КАРДІОЛОГІЇ, ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ТА ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Руденко І.В.

РУДЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА -
доцент, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцентШТАТ КАФЕДРИ:
Сухаревська Марина Сергіївна - доцент;
Андрушенко Ольга Миколаївна - доцент;
Савченко Ірина Іванівна - асистент;
Нескоромна Ангеліна Олександрівна - ст.лаборант;
Кременцова Світлана Олександрівна - лаборант.АДРЕСА КАФЕДРИ:
Навчальні приміщення кафедри внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією розміщуються за адресою:
м. Рубіжне, вул. Студентська, 29а,
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19 (дитяча поліклініка, 2 поверх).


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

- Пропедевтика внутрішньої медицини

- Клінічна імунологія

- Медична генетика

- Виробнича практика

- Внутрішня медицина з ендокринологією

- Сестринська практика


На кафедрі внутрішньої медицини здійснюється навчання студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету іноземних громадян.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік тематичних консультацій

Список лекторів та екзаменаторів на 2018-2019н.р.


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 3 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань, що підлягають вивченню

Методичні рекомендації:

МР: Т-1-2 -//- МР: Т-1-2в -//- МР: Т-3-4 -//- МР: Т-3в -//- МР: Т-4в

МР: Т-5 -//- МР: Т-5-9 -//- МР: Т-7в -//- МР: Т-9в -//- МР: Т-10

МР: Т-11 -//- МР: Т-12в -//- МР: Т-13в -//- МР: Т-14в -//- МР: Т-15-17

МР: Т-17в -//- МР: Т-18 -//- МР: Т-19 -//- МР: Т-20

Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 3 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС

для спец. Медицина (м.с.), 3 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ

foreign students of medical faculty, 3 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань, що підлягають вивченню

Методичні рекомендації:

МР: Тема 1

Етичний кодекс медичної сестри україни

Професійний кодекс медичної сестри

Наказ МОЗ України від 01.06.2013 № 460 "Про затвердження протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій"

Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 3 курс: КТП ПЗ


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 4 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Методичні рекомендації:

МР: ПЗ-8 -//- МР: ПЗ-9 -//- МР: ПЗ-10 -//- МР: ПЗ-11 -//- МР: ПЗ-12

МР: ПЗ-13 -//- МР: ПЗ-14 -//- МР: ПЗ-15 -//- МР: ПЗ-16 -//- МР: ПЗ-17

МР: ПЗ-18 -//- МР: ПЗ-19 -//- МР: ПЗ-20 -//- МР: ПЗ-21

Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 4 курс: КТП лекцій -//- КТП СРС


НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ 5 КУРСУ

- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Лекції

1. Артеріальна гіпертензія

2. Вторинні артеріальні гіпертензії

3. Гломерулонефрити

4. Гострі коронарні синдроми

5. Легеневе серце і тромбоемболія легеневої артерії

6. Міокардити та кардіоміопатії

7. Набуті вади серця

8. Порушення провідності серця

9. Порушення серцевого ритму

10. Ревматоїдний артрит (РА)

11. Серцева недостатність

12. Системні хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак та системна склеродермія)

13. Хронічна хвороба нирок

14. Хронічні форми ішемічної хвороби серця


Методичні рекомендації

- КАРДІОЛОГІЯ:
Методичні вказівки для студентів V курсу медичного факультету
Змістовий модуль 1: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних кардіологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №1. Теми: Основні симптоми та синдроми в кардіології. Ессенціальна артеріальна гіпертензія.
ЗАНЯТТЯ №2. Тема: Вторинні артеріальні гіпертензії
ЗАНЯТТЯ №3. Теми: Гострі коронарні синдроми. Гострий інфаркт міокарда.
ЗАНЯТТЯ №4. Теми: Атеросклероз. Хронічні форми ішемічної хвороби серця.
ЗАНЯТТЯ №5. Тема: Набуті вади серця.
ЗАНЯТТЯ №6. Тема: Вроджені вади серця.
ЗАНЯТТЯ №7. Теми: Міокардити. Перикардити.
ЗАНЯТТЯ №8. Тема: Кардіоміопатії.
ЗАНЯТТЯ №9. Теми: Легеневе серце. Тромбоемболія легеневої артерії.
ЗАНЯТТЯ №10. Теми: Порушення серцевого ритму. Порушення провідності

- РЕВМАТОЛОГІЯ:
Методична вказівка до практичних занять для студентів V курсу медичного факультету
Змістовий модуль 2. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних ревматологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №12. Теми: Основні ревматологічні симптоми та синдром. Анкілозивний спондилоартрит.
Заняття №13. Теми: Ревматизм. Інфекційний ендокардит.
Заняття №14. Теми: Ревматоїдний артрит. Реактивні артрити.
Заняття №16. Теми: Системні хвороби сполучної тканини (системний червоний вовчак). Системні хвороби сполучної тканини (системна склеродермія).

- НЕФРОЛОГІЯ:
Методична вказівка до практичних занять для студентів V курсу медичного факультету.
Змістовий модуль 3. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних нефрологічних захворювань»

ЗАНЯТТЯ №18 Тема: Основні нефрологічні симптоми та синдроми.
ЗАНЯТТЯ №19 Теми: Гломерулонефрити. Нефротичний синдром.
ЗАНЯТТЯ №20 Тема: Пієлонефрити.
ЗАНЯТТЯ №21 Тема: Гостра та хронічна ниркова недостатність.
ЗАНЯТТЯ №22 Теми: Тубулоінтерстиціальний нефрит. Амілоїдоз нирок.


Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ»

Робоча программа навчальної дисципліни «Клінічна імунологія»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП СРС

для спец. Стоматологія, 5 курс: КТП лекцій -//- КТП ПЗ -//- КТП СРС

Foreign students of medical faculty, 5 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work

Foreign students of dentist faculty, 5 year:
Lectures -//- Practical classes -//- Independent work


Лекції

Лекція 1. Вторинні імунодефіцити. Сучасні імуномодулятори: основні принципи їх застосування.

Лекція 2. Принципи і основні методи імунодіагностики. Оцінка імунного статусу людини.

Лекція 3. Структура и функции иммунной системы.

Лекція 4. Аллергия: определение, иммунологические механизмы развития. Классификация типов гиперчувствительности, аллергические заболевания (диагностика, клинические проявления, принципы лечения). Псевдоаллергические реакции.


Методичні рекомендації

Тема 1: Основи загальної імунології. Клінічні аспекти імунітету.

Тема 2: Принципи оцінки імунного статусу. Імунодіагностика. Поняття про імунограму

Тема 3: Первинний імунодефіцит

Тема 4: Набуті імунодефіцитні захворювання

Тема 5: Імунні аспекти аутоімунної патології

Тема 6: Імунологія пухлин

Тема 7: Основи трансплантаційного імунітету

Тема 8: Імунотропна терапія

Тема 9: Атопічні хвороби

Тема 10: Інші алергісні (не атопічні) захворювання: види, імупатогненез, імунодіагностика, імунотерапія. Диференціальна діагностика псевдо алергії та алергії.


- ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА»

Робоча программа навчальної дисципліни «Медична генетика»

Рекомендована література

Карта забезпечення навчальною (основною) літературою

Оцінювання поточної навчальної діяльності та розподіл балів

Перелік практичних навичок

Перелік питань до ПМК

Календарно-тематичні плани на 2018-2019 н.р.:

для спец. Медицина, 5 курс: КТП ПЗ -//- КТП СРС

Foreign students of medical faculty, 5 year:
Practical classes -//- Independent work


Лекції

Лекція №1. Общая характеристика моногенной патологии. Клиника и генетика отдельных форм моногенных болезней

Лекція №2. Общая характеристика хромосомных болезней. Клиника основных форм хромосомных болезней

Лекція №3. Общая характеристика мультифакториальных заболеваний. Определение генетической склонности. Мероприятия профилактики

Лекція №4. Уровни и пути проведения профилактики наследственных болезней. Медико-генетическое консультирование. Пренатальная диагностика наследственных болезней. Скринуючи программы

Лекція №5. Предмет и задание медицинской генетики. Роль наследственности в патологии человека


Методичні рекомендації

Тема 1: Спадковість і патологія. Роль спадковості в патології людини. Методи медичної генетики. Пропедевтика спадкової патології

Тема 2: Мітохондріальні хвороби. Хвороби із спадковою схильністю. Профілактика спадкової патології. Медико-генетичне консультування та пренатальна діагностика.

Тема 3: Хромосомні хвороби. Моногенні хвороби.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.