Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, РЕАНІМАТОЛОГІЇ
ТА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота


ПОСТЕРНАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

ШТАТ КАФЕДРИ:
Криворучко Марія Євгенівна - доцент;
Літвіненко Дмитро Федорович - асистент;
Бібік Жанна Вадимівна - асистент;
Постернак Дмитро Геннадійович - аспірант;
Петрова Катерина Степанівна - ст. лаборант;
Простакова Наталія Володимирівна - лаборант.


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Клінічна база кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів знаходиться за адресою:
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19, Рубіжанська центральна міська лікарня.


Положення про кафедру анестезіології, реаніматології
та невідкладних станів


Виховна робота

Виховна робота серед студентів, інтернів та лікарів базується на основних принципах медичної етики та гомілетики. Основна ціль – формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини. Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, засіданні обласної асоціації анестезіологів, спілкування з ветеранами-анестезіологами і цікавими людьми та інше.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Згідно типового плану підготовки фахівців на кафедрі викладаються такі дисципліни та курси:
- «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» для студентів 2-го курсу медичного факультету за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» для студентів 2-го курсу медичного факультету факультету з підготовки іноземних громадян за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Медицина надзвичайних ситуацій» для студентів 2-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян стоматологічного факультету;;
- «Медицина надзвичайних ситуацій» для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету;
- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу медичного факультету за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу медичного факультету за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів» 1-го та 2-го років навчання;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія» 1-го та 2-го років навчання;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Дитяча анестезіологія» 1-го та 2-го років навчання;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- «Анестезіологія і реаніматологія» для клінічних ординаторів;
- Суміжний цикл «Невідкладні стани» для інтернів лікарських спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина» та «Хірургія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реаніматологія» для інтернів за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»;
- Суміжний цикл «Дитяча анестезіологія» для інтернів за спеціальністю «Неонатологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реанімація» для інтернів за спеціальністю «Ортопедія і травматологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія та реанімація» для інтернів за спеціальністю «Неврологія»;
- Суміжний цикл «Організація невідкладної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях» для інтернів за спеціальністю «Стоматологія»;
- Суміжний цикл « Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладні стани в педіатрії» для інтернів за спеціальністю «Педіатрія»
- Суміжний цикл «Анестезіологія» для інтернів за спеціальністю «Урологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія» для інтернів за спеціальністю «ЛОР-хвороби»;
- Суміжний цикл «Невідкладні стани» для слухачів вторинної спеціалізації «Загальна практика – сімейна медицина»;
- Цикли тематичного удосконалення для слухачів ФПО;
- Магістратура за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Список лекторів та екзаменаторів на 2016-2017н.р.

Розклад занять в осінньому семестрі 2016-2017н.р.

Графік відробки пропущених занять та тематичних консультацій на осінній семестр 2016-2017н.р.

Підсумковий модульний контроль. Критерії оцінювання навчальної діяльності

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. «Медицина надзвичайних ситуацій» 2 курс

2. «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 2 курс

3. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 5 курс

4. «Екстреної та невідкладної мед. допомоги» 5 курс


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПМК

1. «Медицина надзвичайних ситуацій» 2 курс

2. «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 2 курс

3. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 5 курс

4. «Екстреної та невідкладної мед. допомоги» 5 курс


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1. КТП ПЗ та СРС «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях» 2 курс

2. Calendar - Thematic plan of Practical classes THE DISCIPLINE «Domedychna help in emergencies» for foreign students of 2th year group 13,14і

3. КТП ПЗ та лекцій «Анестезіологія та інтенсивна терапія» з 27.12.2016 по 16.01.2017 р.

4. КТП ПЗ «Медицина надзвичайних ситуацій» «Стоматологія»

5. КТП лекцій, ПЗ та СРС «Екстремальна медицина» «Фармація» 2 курс


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
«ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ»

Тема 1. Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого.

Тема 2. Кровотечі і методи їх зупинки

Тема 3. Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога.

Тема 4. Види ушкоджень у бойових і небойових умовах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, вивихах, розтягах.

Тема 5. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях

Тема 6. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.

Тема 7. Засоби масового ураження. Домедична допомога.

Тема 8. Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Медична евакуація.

Тема 9. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедична допомога.НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основний науковий напрямок кафедри пов'язаний з науковою школою професора Г.О.Можаєва та присвячений проблемі «Розробка алгоритмів та стандартів невідкладної допомоги та інтенсивної терапії у хворих та постраждалих різних вікових груп при надзвичайних станах». У складі цього напрямку співробітники кафедри приймають участь у створенні клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях.

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.