Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ, РЕАНІМАТОЛОГІЇ
ТА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Історія кафедри Колектив Навчально-методична робота

Наукова робота


ПОСТЕРНАК ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.м.н.
Вчене звання - професор

ШТАТ КАФЕДРИ:
Криворучко Марія Євгенівна - к.м.н., доцент;
Літвіненко Дмитро Федорович - асистент;
Бібік Жанна Вадимівна - асистент;
Постернак Дмитро Геннадійович - аспірант;
Петрова Катерина Степанівна - ст. лаборант;
Простакова Наталія Володимирівна - лаборант.


АДРЕСА КАФЕДРИ:
Клінічна база кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів знаходиться за адресою:
м. Рубіжне, вул. Студентська, 19, Рубіжанська центральна міська лікарня.


Положення про кафедру анестезіології, реаніматології
та невідкладних станів


Виховна робота

Виховна робота серед студентів, інтернів та лікарів базується на основних принципах медичної етики та гомілетики. Основна ціль – формування високоморального з різнобічно розвиненим мисленням фахівця, патріота своєї батьківщини. Робота проводиться під час педагогічного процесу, а також за межами учбового закладу. Вона включає в себе бесіди на різноманітні теми, участь в організації і проведенні науково-практичних конференцій, засіданні обласної асоціації анестезіологів, спілкування з ветеранами-анестезіологами і цікавими людьми та інше.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі

Згідно типового плану підготовки фахівців на кафедрі викладаються такі дисципліни та курси:
- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу медичного факультету за фахами «лікувальна справа» і «педіатрія»;
- «Анестезіологія та інтенсивна терапія» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- Виробнича практика «Догляд за хворими» для студентів 2-го курсу;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу стоматологічного факультету;
- «Екстрена та невідкладна медична допомога» для студентів 5-го курсу факультету з підготовки іноземних громадян;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів» 2-го року навчання;
- Первинна спеціалізація (інтернатура) лікарів-інтернів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія» 1-го та 2-го років навчання;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Анестезіологія»;
- Вторинна спеціалізація лікарів-слухачів за лікарською спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Анестезіологія»;
- Передатестаційний цикл лікарів-слухачів за спеціальністю «Дитяча анестезіологія»;
- «Анестезіологія і реаніматологія» для клінічних ординаторів;
- Суміжний цикл «Реаніматологія» для інтернів лікарських спеціальностей «Загальна практика – сімейна медицина»
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реаніматологія» для інтернів за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія і реанімація» для інтернів за спеціальністю «Ортопедія і травматологія»;
- Суміжний цикл «Анестезіологія та реанімація» для інтернів за спеціальністю «Неврологія»;
- Суміжний цикл «Організація невідкладної допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях» для інтернів за спеціальністю «Стоматологія»;
- Цикли тематичного удосконалення для слухачів ФПО.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Список лекторів та екзаменаторів на 2017-2018н.р.

Розклад занять в осінньому семестрі 2017-2018н.р.

Графік відробки пропущених занять та тематичних консультацій на осінній семестр 2017-2018н.р.

Підсумковий модульний контроль. Критерії оцінювання навчальної діяльності

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 5 курс

2. «Екстреної та невідкладної мед. допомоги» 5 курс


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПМК

1. «Анестезіологія та інтенсивна терапія» 5 курс

2. «Екстреної та невідкладної мед. допомоги» 5 курс


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1. КТП лекцій «Анестезіологія та інтенсивна терапія»
з 20.09.2017р. по 05.10.2017р.


МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ»

Тема 1. Серцево-легенева і церебральна реанімація

Тема 2. Загальні питання анестезіології

Тема 3. Клінічна анестезіологія

Тема 4. Методи діагностики та корекція порушень водно-електролітного обміну і кислотно-основного стану

Тема 5. Гостра ниркова (ГНН) та печінкова недостатність

Тема 6. Гострі отруєння та коматозні стани

Тема 7. Гостра дихальна недостатність

Тема 8. Захворювання та ураження дихальної системи

Тема 9. Гострі порушення кровообігу

Тема 10. Шокові стани та травматичні ушкодженняНАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Основний науковий напрямок кафедри пов'язаний з науковою школою професора Г.О.Можаєва та присвячений проблемі «Розробка алгоритмів та стандартів невідкладної допомоги та інтенсивної терапії у хворих та постраждалих різних вікових груп при надзвичайних станах». У складі цього напрямку співробітники кафедри приймають участь у створенні клінічних протоколів надання медичної допомоги при гострих отруєннях.

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.