orlova2

ОРЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Посада - завідувач кафедри,
Науковий ступінь - доктор біологічних наук,
Вчене звання - професор.   

 

  У 1986 році закінчила Харківський державний університет ім. М.Горького. З 1986 року працює в Ворошиловградському медичному інституті. Загальний стаж роботи в ДЗ «Луганський державний медичний університет» 31 рік, з них 20 років – педагогічна робота.

  Кандидат біологічних наук з 1996 р. Дисертація за темою ”Порівняльні динамічні аспекти біологічної активності гормонів за даними ЯМР-релаксометрії in vitro” була захищена у спеціалізованій Вченій раді інституту біохімії ім. О.О. Богомольця АН України за спеціальністю «біохімія». Дисертація виконувалася в науково-дослідницькому центрі Луганського державного медичного університету під керівництвом д.мед.н., професора Комаревцевої І.О.

  З 1997 р. займає посаду асистента кафедри медичної хімії. В 2004 році було присвоєне вчене звання доцента. З 2003 по 2005 р.р. Орлова О.А. була керівником секції ”Хімія” Луганської філії Малої Академії наук Міністерства освіти і науки України. Члени секції займали призові місця на конкурсах-захистах наукових робіт, як на міському , так і на всеукраїнському рівнях. Протягом п’яти років була керівником наукового студентського товариства кафедри медичної хімії.

  2001-2004рр. – навчання у докторантурі. В 2005 році захистила докторську дисертацію за темою « Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній гострій нирковій недостатності» на спеціалізованій Вченій раді при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця за спеціальністю – 14.01.32 – «медична біохімія». Науковий консультант – завідувач кафедри медичної хімії, професор Комаревцева І.О.

  З 2007 по 2017 р.р. є членом Спеціалізованої вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет» за фахом «медична біохімія».

  У 2010 році Орлова О.А. пройшла спеціалізацію з фармацевтичної хімії на кафедрі Національного фармацевтичного університету, м.Харків.

  З 2011 року присвоєне вчене звання професора кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, 2 магістерські роботи. Має понад 110 наукових друкованих робіт та 5 патентів.

  Професор Орлова О.А. є лектором таких дисциплін, як неорганічна хімія, органічна хімія та фармацевтична хімія. Під її керівництвом виконуються курсові та дипломні роботи.

  Понад 20 років займається довузівською підготовкою у Лисичанській гімназії та є керівник робіт учнів МАН.

tkachenko

ТКАЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ

Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат фармацевтичних наук,
Вчене звання - доцент    

 

  У 1999 році закінчив Українську фармацевтичну академію за фахом «фармація». В 2000 р. закінчив інтернатуру в ІПКСФ при УкрФА та здобув кваліфікацію «Провізор загального профілю». Кандидат фармацевтичних наук з 2004 р. Дисертацію за темою «Хіміко-токсикологічне дослідження лопераміду» (спеціальність: 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) захистив 28 травня 2004 р. на спеціалізованій ученій раді Національного фармацевтичного університету. Дисертацію виконував при кафедрі аналітичної хімії НФаУ (аспірант з відривом від виробництва) під керівництвом д. хім.н. професора Болотова В. В. З 2008 р. працює на посаді доцента кафедри. В 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Стаж педагогічної роботи - 16 років, в тому числі у Луганському державному медичному університеті - 14 років. Працював у практичній фармації з 1999 по 2007 рік провізором- аналітиком (вищої категорії) у КП «Луганська обласна «Фармація»».

  Проводить практичні і семінарські заняття зі студентами та провізорами-інтернами, є лектором з дисциплін: аналітична хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна хімія та фармакогнозія. Під його керівництвом виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи. У 2010-2015 р.р. керівник секції «Медицина» КЗ «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» МОН України. У 2015 році отримав подяку МОЗ України за підготовку творчої молоді до науково-дослідницької роботи.

  Має 72 друкованих робіт, з них - 39 наукового, 28 – навчально-методичного характеру та 5 патенти.

  Має грамоти та подяки від керівництва Малої Академії наук та Міністерства освіти, від ректорату ДЗ «Луганський державний медичний університет».

zaharova2

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ІВАНІВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь – кандидат хімічних наук
Вчене звання - доцент

  У 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить» та отримала кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

  З 1989 по 1992 рр. навчалася в аспірантурі. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті колоїдної хімії та хімії води НАН України та отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук, у 2000 році - звання доцента кафедри загальної та фізичної хімії.

  З 1989 працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 27 років. Має досвід викладання таких дисциплін як Загальна та неорганічна хімія, Хімія з основами біогеохімії, Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу, Фізична хімія.

  З 2015 року працює у Комунальному закладі «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» як керівник секції хімія.

  Має понад 120 друкованих робіт наукового та методичного характеру, з них 1 монографію та 2 навчальних посібника у співавторстві.

kotova2

КОТОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь – кандидат технічних наук

 

  У 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю «Хімічна технологiя лакiв, фарб та лакофарбових покрить» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога (денна форма навчання).

  З 1987 – 1993 роки працювала в Інституті хімічних технологiй Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на кафедрі технології високомолекулярних сполук. З 1993 – 2003 роки в Інституті прикладної хімії МОН України на посаді старшого наукового співробітника.

  З 2010 року працювала в інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України (м. Рубіжне).У 2012 році захистила дисертацію та отримала науковий ступень кандидата технічних наук на підставі прилюдного захисту дисертації за темою: «Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів зi зниженим вмістом вільного формальдегіду» за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів у спеціалізованій вченій раді К 29.051.08 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України, м. Луганськ.

  З 2013-2019 років працювала на посаді доцента кафедри технології високомолекулярних сполук та викладала наступні дисципліни: «Теорія хіміко-технологічних процесів високомолекулярних сполук», «Хімія та фізика полімерів», «Технологія виробництва високомолекулярних сполук», «Нанотехнології в органічному синтезі та полімерних продуктах».

  З 2019 року працює у ДЗ «Луганський державний медичний університет», доцент кафедрі промислової фармації та за сумісництвом на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Викладає наступні дисципліни: «Фармакогнозія», «Стандартизація лікарських засобів», «Вступ у фармацію», «Органічна хімія».

  Має понад 40 публікацій та 9 патентів на винахід.

urkovska2

ЮРКОВСЬКА ОЛЕНА ПАЛАДІЇВНА

Посада - асистент кафедри

 

  В 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловоградського машинобудівного інституту за спеціальністю хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів.

  З травня 1982 року по червень 2011 року працювала у ТОВ «Рубіжанський Краситель». Пройшла путь від лаборанта 2 розряду до начальника відділу технічного контролю якості органічних речовин та промислових матеріалів.

  За сумлінну працю неодноразово була відзначена почесними грамотами з занесеням на Дошку пошани.

  З червня 2011 року по серпень 2017 року - провідний інженер ТОВ «Лізінвест».

  З вересня 2017 року старший лаборант кафедри. З вересня 2019 року – асистент кафедри. Відповідальна за проведення лабораторно-практичних занять з хімічних дисциплін.

schleenkova2

ВДОВІЧЕНКО ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Посада – старший лаборант кафедри

   

  З 2010 по 2014 рік навчалася у Рубіжанському політехнічному коледжі ім. О.Є. Порай-Кошиці за спеціальністю «Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів».

  У 2014 році поступила на другий курс в інститут СНУ ім. В. Даля на денне відділення за спеціальністю «Хімічна технологія». У 2017р. закінчила інститут СНУ ім. В.Даля та отримала диплом бакалавра. У 2017р. була зарахована до магістратури інституту СНУ ім. В.Даля.  З березня 2017р. лаборант кафедри. У січні 2019 року успішно захистила дипломну роботу та отримала ступінь вищої освіти магістра. З лютого 2019 року  по теперішній час - старший лаборант кафедри.