Кафедру фармацевтичної хімії та фармакогнозії створено за наказом ректора університету №19 від 08.02.2002р. Кафедра є провідною на фармацевтичному факультеті.

Першим завідувачем кафедри був д.хім.н.,проф.. Тріскач Володимир Йосипович - 2002-2007 рр.

З 2008 року по теперішній час кафедру очолює д.біол.н., професор Орлова Олена Анатоліївна.

На кафедрі викладаються дисципліни хіміко – фармацевтичного профілю для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання:
- Неорганічна хімія;
- Аналітична хімія;
- Органічна хімія;
- Фізична та колоїдна хімія;
- Фармацевтична хімія;
- Фармакогнозія;
- Токсикологічна хімія;
- Фармакогнозія з ресурсознавством.

  На кафедрі навчаються інтерни-провізори з курсу «Фармакогнозія» та «Фармацевтичний аналіз».

  Під керівництвом досвідчених викладачів кафедри плануються та успішно виконуються студентами-випускниками дипломні роботи з фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Студенти 3 та 4 курсів захищають курсові роботи з фармакогнозії та фармацевтичної хімії.

  На кафедрі завжди приділялася велика увага практичній підготовці студентів, оволодінню практичними навичками, розширенню організаційно-методичної бази, посиленню зв’язків кафедри з фармацевтичними закладами.

  Викладачами проводився цілий ряд заходів щодо оптимізації питань викладання дисциплін кафедри згідно до рішень методичних нарад.

  Співробітниками кафедри активно втілювались новітні технології навчання та контролю знань студентів (тестові завдання, комп’ютерні тренінги). На протязі навчального року студенти та слухачі очного циклу інтернатури проходять комп’ютерний тренінг за усіма розділами фармацевтичного аналізу та фармакогнозії. Налагоджена система комп’ютерного тестування студентів з питаннями баз КРОК-1 та КРОК-2. Було створено «кроковську базу» з усіх дисциплін.

  Для всіх дисциплін, які викладаються на кафедрі, створено лабораторні журнали для виконання практичних робіт, що дозволяє оптимізувати та перерозподілити навчальний час студентів.

  За роки існування кафедри було сформовано викладацький колектив, 70% якого склала молодь – випускники фармацевтичного факультету університету.

  За 14 років існування кафедри було виконано 7 дисертаційних робіт, результати яких впроваджено в науково-практичну роботу фармацевтичних та медичних ВУЗів країни. За цей період викладачами кафедри було надруковано понад 150 наукових праць та методичної літератури.

Період з 2014 року по теперішній час

  З грудня 2014 року кафедра починає свою діяльність у м.Рубіжне, куди був евакуйований ДЗ «Луганський державний медичний університет», у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України. Кафедра спочатку розташовується на базі Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею.

  Викладачі кафедри: зав.кафедри проф., д.біол.н. Орлова О.А., к.фарм.н., доц. Ткаченко В.Г, д.фарм.н., доц..Тернінко І.І.(2014-2015 н.р.), Езопова В.В. асистент (2014-2016рр.).

  За три роки (2014-2017рр) на кафедрі було заново сформовано матеріальну базу для проведення лабораторно-практичних робіт (хімічні реактиви, лабораторний посуд, лабораторне обладнання) та відновлено учбово-методичний фонд.

  За цей період викладачами кафедри надруковано 10 наукових праць. В 2015 році була завершена одна з НДР кафедри: «Біохімічні зміни в тканинах організму в віковому аспекті та можливість їх корекції» (№ державної реєстрації 0111 U 000280) - науковий курівник проф.. Орлова О.А.

  Співробітниками кафедри проводиться активна профорієнтаційна робота серед учнів шкіл Луганської області. Викладачами кафедри продовжується співпраця з Малою академією МОН Луганської області.

  Колектив кафедри з надією сприймає перспективи становлення та розвитку нашого університету і є активним учасником його нової історії.

2015-2016 н.р.

kaf21.2

Йде учбовий процес…

kaf21.3

Державні іспити, захист дипломних робіт…

kaf21.4

2016-2017н.р.

  Штат кафедри: зав.кафедри проф.Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., ас. Красильнікова А.О., ст.лаборант Литвинова О.Ю.

  Робота студентів в навчальній хімічній лабораторії 

kaf21.5

  Державні іспити з фармацевтичної хімії та фармакогнозії 

kaf21.6

  Захист дипломних робіт 

kaf21.7

2017-2018 н.р.

Штат кафедри: зав.кафедри проф..Орлова О.А., доц.. Ткаченко В.Г., ас Красильнікова А.О., ст. лаборант Юрковська О.П.

kaf21.8

  Засідання кафедри 

kaf21.9

  Робота студентів в навчальній хімічній лабораторії 

kaf21.10

  Профорієнтаційна робота кафедри вересень 2017р. СШ №10, м.Рубіжне 

kaf21.11

2018-2019 н.р.

  Штат кафедри: зав.кафедри проф. Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., ас. Красильнікова А.О., ст. лаборант Юрковська О.П., лаборант Шлейонкова О.С. 

kafedra

  На кафедрі сформовано гербарний фонд та вітрину лікарської рослинної сировини в рамках засвоєння дисципліни фармакогнозії

schkaf
stena2

Жовтень 2018 р., м.Одеса - спільна виїзна нарада завідувачів однопрофільних кафедр фармацевтичних факультетів медичних закладів МОЗ України, серед учасників наради зав. кафедри, проф.Орлова О.А.

zasedanie
508

  Квітень 2019р.

  Участь кафедри в проведенні І Всеукраїнської студентської олімпіади з фармацевтичної хімії у м. Харкові на базі НФаУ, кафедра фармацевтичної хімії, зав.кафедри д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А.. Від нашої кафедри на ІІ етап олімпіади була рекомендована студентка 4 курсу Трофімова В.В., вона посіла 13 місце з дисципліни серед 21 учасника.

  24-26 квітня 2019 р. студенти 4 курсу Трофімова В.В. та Терещенко П.М. також прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Фармація».

  Відповідальний за участь в олімпіаді – доц. Ткаченко В.Г.

001
002
003
004

Травень 2019р.

  13 травня 2019 року відбулося вже традиційне засідання студентського наукового товариства кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії в рамках Дня науки університету, де члени СНТ повідомили про свої наукові дослідження. На засіданні було представлено 6 доповідей.

  Студенти 1 курсу свої доповіді супроводжували яскравими хімічними дослідами: Арістова А., Гаврилова Ю. , Мирошниченко Д., Шульга Д., Ярош Є., Ушенко Б., Зайцева Д.. Доповідачами від 2 курсу були студентки 10 Ф гр. Шетилова О. та Верзилова К. з темою дослідження: «Порівняльна оцінка методів якісного та кількісного аналізу сульфацил-натрію» та 4 курс представляла ст.12 Ф гр. Трофімова В. з доповіддю: «Визначення вмісту нафазоліну в мазках полості носу за поглинанням в УФ-спектрі».

  Всі члени СНТ кафедри отримали сертифікати учасника, а студентка 4 курсу Трофімова В. була рекомендована до участі у конференції до Дня науки університету.

  Робити перші кроки в науці допитливим студентам допомагають досвідченні науковці кафедри - проф. Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., к. техн.н. Красильникова А.О..

12

3
4
5
6

Червень 2019р.

  Державні іспити з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, голова ДЕК – академік Академії наук вищої освіти України, д.фарм.н., професор, зав.кафедри промислової фармації НФаУ Гладух Є.В.

78 1

10
9
11
12

 

2019-2020 н.р.

  Штат кафедри: зав.кафедри проф. Орлова О.А., доц. Ткаченко В.Г., доц. Захарова О.І., доц. Котова В.В., асистент Юрковська О.П., асистент Стрєльцова Є.В.,ст.лаборант Шлейонкова О.С. 

kafedra2

Вересень

  На кафедрі оформлено навчальний стенд з дисципліни фармакогнозія «Лікарські рослини» 

stend

Початок навчального процесу.

1 курс – лекція з загальної хімії 

1kurs

2 курс – практичне заняття з аналітичної хімії

2kurs1
2kurs2

3 курс – лабораторно-практичне заняття з фармацевтичного аналізу в навчальній хімічній лабораторії

033
044
101

Жовтень

  З 31.09.2019 по 4.10.2019 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проходив ХІІ Український біохімічний. Форум був присвячений 165-й річниці від дня народження Івана Горбачевського — видатного біохіміка, гігієніста та епідеміолога, термінографа, громадсько-політичного, освітнього діяча. До виступів на конгресі з пленарними доповідями і повідомленнями було запрошено закордонних колег, щонайменше, із США, Німеччини, КНР, Швеції, Фінляндії, Італії, Польщі, Хорватії, Угорщини, Грузії, Туреччини та вітчизняних учених (серед них 6  дійсних академіків Національної Академії наук  України).

  Серед учасників Конгресу від Луганської області була зав. кафедри професор О.А.Орлова.

005007
006008

2020 рік
Лютий

  Державні іспити з фармацевтичної хімії та фармакогнозії на заочному відділенні. Голова ДЕК – академік Академії наук вищої освіти України, д. фарм.н., професор кафедри промислової фармації НФаУ Гладух Є.В.

1
2
3
4
5

Захист дипломних робіт випускниками

6
7
8

Випуск студентів фармацевтичного факультету набору 2015-2016 н.р

9

Травень

Проведення засідання студентського наукового товариства кафедри у дистанційному форматі. В науковій студентській конференції прийняли участь студенти 1-5 курсів. Студентами були представлені наступні доповіді:

  1. Мікро- та макроелементи як складові лікарських засобів – ст. 1 к. 10Ф гр. Піддубна Катерина Юріївна, Фенєва Анастасія Сергіївна
  2. Противірусні засоби: хімічний склад та механізми дії – ст. 1 к. 11Ф гр Алієв Ільтіфат Сімран ОГЛИ, Каліта Катерина Романівна.
  3. Властивості алкалоїдів та їх застосування у лікарських засобах – ст. 2 к.10Ф гр. Малієва Юлія Миколаївна, Каліта Юлія Сергіївна
  4. Аскорбінова кислота: більше користі, ніж ми думали – ст. 2 к. 11Ф гр. Шульга Дар’я Володимирівна
  5. Біологічне значення алкалоїдів та їх методи аналізу – ст.. 2 к. 11Ф гр. Ярош Єлизавета Сергіївна, Марченко Анастасія Костянтинівна
  6. Виробництво, характеристика та дiя крапель Протаргол – ст. 2 к. 10Ф гр. Попілнуха Данило Андрійович
  7. Порівняльна характеристика адсорбційної активності ентеросорбентів – ст. 5 к. 12Ф гр. Трофімова Вікторія Віталіївна
  8. Фармакогностичне дослідження скумпії шкіряної - ст. 5 к. 12Ф гр. Дмитрієва Дар’я Борисівна.
10
11
12
13
14
15

 

Червень

  Колектив кафедри вперше набув досвід проведення Державного іспиту у дистанційному форматі. Державний іспит складали відчизняні та іноземні студенти денної та заочної форми навчання.

001

  Йде іспит з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, голова ДЕК – д.фарм.н., професор НФаУ Гладух Є.В., екзаменатори: проф. Орлова О.А., доц.Ткаченко В.Г.

002003
004005

Захист дипломних робіт з фармацевтичної хімії та фармакогнозії: Трофімова В.В., Дмитрієва Д.Б., Надюк О.О., Гриненко О.С., Боровська Є.С. Керівники – проф. Орлрва О.А., доц.Ткаченко В.Г.