Викладачи кафедри мають понад 10 друкованих наукових праць. В 2015 році була завершена одна з НДР кафедри: «Біохімічні зміни в тканинах організму в віковому аспекті та можливість їх корекції» (№ державної реєстрації 0111 U000280) - науковий курівник проф.. Орлова О.А. Кафедра бере участь у виконанні бюджетної НДР «Модуляція апоптозу і проліферації пухлинних клітин через ініціацію опіатних рецепторів», проф. Орлова О.А. є позаштатним співробітником з теми НДР.

  Завідувач кафедри проф. Орлова О.А. займається довузівською роботою: є лектором Лисичанської багатопрофільної гімназії, керівником наукових робіт учнів членів - МАН гімназії.

  Проф. Орлова О.А. є зав.відділом аспірантури та докторантури університету. Під її керівництвом кожного року проводяться Науково-практичні конференції для аспірантів та молодих вчених університету до Дня науки.

  Співробітниками кафедри проводиться активна профорієнтаційна робота серед учнів шкіл Луганської області.

  Колектив кафедри з надією сприймає перспективи становлення та розвитку нашого університету і є активним учасником його нової історії.