Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри - це студентська організація, метою якої є залучення студентів до науково-дослідницької роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

  Основними цілями СНТ кафедри є створення сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом науково-дослідницької роботи, участі студентів у фундаментальних та прикладних дослідженнях, творчого та особистого розвитку, виховання прагнення до поглиблення знань та професійного самовдосконалення. Робота у СНТ  сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів, розвитку наукової, винахідницької діяльності та організаційної активності студентства шляхом залучення її до наукової роботи. Основними напрямками роботи СНТ кафедри є:

  • Створення умов для поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичної підготовки;
  • Мотивація студентів до науково-дослідницької роботи;
  • Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • Виявлення обдарованих студентів;
  • Розробка та втілення кафедральних та загальноуніверситетських наукових проектів і програм;
  • Організація кафедральних засідань СНТ та участь в університетських науково-практичних конференціях.


  СНТ кафедри працює постійно упродовж навчального року під керівництвом кваліфікованих викладачів – науковців. Членів СНТ кафедри складає 13 осіб. У рамках місячника Студентської науки на кафедрі проводяться засідання членів СНТ, результатами їх роботи є вручення диплома учасника із зайнятим місцем.

  У 2018-2019 н.р. студенти брали участь у ІІ етапі олімпіади з «Фармацевтичної хімії», м. Харків НФаУ, 28 березня 2019 р. (Студентка 4 курсу Трофімова В.В., посіла 13 місце (серед 21 учасника)), також студенти 4 курсу брали участь у ІІ етапі олімпіади з «Фармації», м. Харків НФаУ, 24 - 26 квітня 2019 р., де посіли 11 місце (серед 23 команд учасників).

  Студенти члени СНТ кафедри мають сумісні наукові публікації з викладачами (проф. Орлова О.А, доц. Ткаченко В.Г.)

  Співробітники разом зі студентами активно публікуються в університетській газеті «MEDICUS» (« Перші кроки в науці»).