Головною метою виховної роботи у вищому навчальному закладі є формування гармонійно розвиненої, соціально активної, національно свідомої особистості, професійно-грамотного, творчого фахівця, який поєднує в собі високі духовність і моральність, професійну компетентність, здатність самостійно та нестандартно мислити, приймати рішення, швидко орієнтуватися у складних обставинах суспільного й особистого життя.

Досягнення мети виховання передбачає вирішення таких завдань:

  • забезпечення умов для самореалiзацiї особистості студента вiдповiдно до його здібностей, власних i суспільних потреб та iнтересiв;
  • формування у майбутніх лікарів основ загальнолюдської й народної моралі, культури поведінки, готовності будувати своє життя за принципами гуманізму;
  • виховання любові до рідної землі, родини, свого народу, Батьківщини, формування національної свідомості, готовності до творчої праці на благо людей, подвигу в ім’я процвітання держави;
  • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів, формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;
  • розвиток естетичних потреб, почуттів студентів;
  • розвиток у студентів потреби у здоровому способі життя, формування відповідального ставлення до власного здоров’я як найбільшої життєвої цінності;
  • виховання у студентів свідомого ставлення до своїх професійних обов’язків як вищої цінності людини й суспільства, формування готовності до праці в умовах ринкової економіки, розвиток діловитості, підприємливості.

  Виховання сучасної молоді – це постійний процес, який складається з багатьох аспектів, що перетворює освічену людина на повноцінну особистість. На кафедрі медичної хімії відбуваються різні заходи, що складають процес виховання та становлення професійної свідомості майбутнього спеціаліста. Виховний процес, що відбувається на кафедрі орієнтований на кінцеву ціль – розвинути бажання до самовиховання у кожного студента.         

  Викладачі кафедри медичної хімії вбачають зв’язок між навчанням та виховним процесом, тому в межах кафедри проводяться лекції, дискусійні семінари, що націлені на розширення світоглядних горизонтів майбутніх професіоналів, а саме заходи, присвячені:

Темі «Голодомору»

004

Темі до Дня Перемоги «Ніколи знову»

005006

Темі трагедії Чорнобиля

 007

Свято «Halloween»

001
002
003