З жовтня 2006 року на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д29.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня Кандидата і доктора наук за спеціальністю 14.01.32-медична біохімія (медичні, біологічні науки). Голова спеціалізованої вченої ради проф. Комаревцева І.О., заступник голови проф. Смірнов С.М., вчений секретар доц. Вишницька І.А. Рада регулярно проводить захист дисертаційних робот науковців не тільки з нашого університету, а й з усієї України.

121

   Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 № 261 затверджено у ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України» спеціалізована вчена рада Д 29.600.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.01.32 «Медична біохімія».

   На кафедрі до вересня 2014 р. діяла біохімічна лабораторія і лабораторія клітинних культур, які у грудні 2011 року були атестовані Головною організацією метрологічної служби і МОЗ України (Свідоцтво № 012/11 від 30 грудня 2011р). Згідно з цим науково-дослідна лабораторія клітинних культур і біохімічних досліджень відповідала критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду у галузі охорони здоров’я.

122

123

124

125

   На велике щастя нашим співробітникам при евакуації нашого університету у м.Рубіжне вдалося врятувати всі електронні бази результатів наукових досліджень тем МОЗ, які фінансуються з державного бюджету; результатів кандидатських і докторських дисертацій наших співробітників.

   Особливо це стосується дослідження молекулярно-біохімічних механізмів впливу магнітних наночастот на міграцію трансплантованих мезенхімальних стовбурових клітин з метою моніторингу їх трафіку у організмі in vivo за допомогою МР-томографії.

126 

   Новий учбовий 2015-2016 рік ми зустріли у новому учбовому корпусі у м. Рубіжне, на новій кафедрі медичної хімії ДЗ «ЛДМУ» МОЗ України, з новими чудовими лекційними аудиторіями. 

127

128   Сьогодні спільно з кафедрами морфологічного профілю (науковий керівник проф. Смірнов С.М.) і завдяки підтримки ректора професора І.В.Іоффе, відновлена лабораторія флуоресцентної мікроскопії (університет придбав таке саме обладнання, яке ми мали у Луганську). 

   Зараз університет придбає обладнання для біохімічної лабораторії, лабораторії клітинних культур, лабораторії імуноферментного аналізу, обладнується приміщення віварію.

   Завдяки підтримки хімічних підприємств м. Рубіжного лабораторії кафедри постійно поповнюються лабораторним обладнанням і реактивами.

   Високотехнологічні наукові дослідження кафедра виконує на базі провідних університетів і академічних установ України, з якими університет уклав договори про науково-технічне співробітництво.