Той, хто захоплюється практикою
без науки - неначе керманич,
який ступає на корабель без компаса
Леонардо да Вінчі

Основні напрямки
наукової діяльності кафедри:

  • вивчення етіології, патогенезу порушень обтураційної спроможності шийки матки у вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини;
  • вивчення особливостей перебігу вагітності у жінок, що перебувають в стані персистуючого стресу;
  • вивчення патогенезу акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з прогресуючою варикозною хворобою;
  • наукове обґрунтування, методичне і організаційне забезпечення програми антенатального спостереження вагітних з функціональним порушенням обтураційної функції шийки матки;
  • удосконалення програми антенатального спостереження вагітних, що перебувають в стані персистуючого стресу, для профілактики акушерських і перинатальних ускладнень.

   На кафедрі виконується ініціативна НДР «Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з невиношуванням вагітності (2015 – 2020 р.р.)». Співробітники активно співпрацюють з відділеннями ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», де виконуються спільні дослідження. Результати досліджень узагальнюються у дисертаційних роботах, публікаціях, активно впроваджуються в практику лікувально-профілактичних закладів. За 4 роки роботи захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 1 магістерську роботу, отримано 2 патенти на винахід та 2 – на корисну модель, опубліковано за 3 роки 52 статті в наукових журналах, випущено 1 інформаційний лист. Співробітники кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях в Україні та поза її межами, в роботі пленумів Асоціації акушерів-гінекологів України.

kaf3nauk002
kaf3nauk003

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  В Києві 3 та 4 жовтня відбувся пленум Асоціації акушер-гінекологів України.

  Пленум відвідали лікарі-інтерни на чолі з завідувачкою кафедри акушерства та гінекології к.м.н доц. Корнієць Н.Г. На святі акушерської науки та практики пройшло загалом 250 доповідей, що унеможливлювало присутність одночасно на різних секціях, проте бажання охопити все, пізнати нове та найактуальніше переважало усі труднощі. Найбільш цікавими, з нашої точки зору, та корисними для майбутніх спеціалістів стали настанови професора. Медведя В.І., професора Татарчук Т.Ф., професора Вовк І. Б., професора Гладчука І.З. Особлива вдячність організаторам проекту за можливість в режимі online на власні очі побачити як працюють талановиті хірурги, ознайомитися з новітніми електрохірургічними приладами, котрі значно полегшують роботу в операційній. За час роботи пленуму ми відвідали майстер-клас з реанімації новонароджених, де покроково відпрацювали командний алгоритм надання допомоги немовлятам, що народилися в асфіксії.

  Сучасні лікарі повинні постійно удосконалюватися і поповнювати свої знання і це є запорукою професіоналізму лікарів.

001

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  У місті Святогірську, 19 жовтня, відбулася науково-практична конференція на тему: «Шляхи вдосконалення та впровадження сучасних методів діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених», у якій взяла участь доц. КОРНIЄЦЬ Н.Г. та спiвробiтники кафедри акушерства та гiнекологii.

  У підготовці та проведенні конференції взяла участь д.мед.н. професор, президент ВГО «Асоціація неонатологів України», заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» ЗНАМЕНСЬКА Т.К.

  Конференція була присвячена дуже важливій темі – неонатальному скринінгу в Україні, впровадженню нових, сучасних, аналітичних технологій в діагностиці спадкових хвороб обміну у новонароджених.

  У підсумку конференції був проведений круглий стіл за участю фахівців щодо удосконалення діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених та дітей старшого вiку.

002
003

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  Участь кафедри акушерства та гінекології в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді»

  25 жовтня 2019 року в місті Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді». В конференції прийняли участь науковці з різних міст України та Білорусі, що представили більше ніж 20 доповідей. Всі учасники конференції мали можливість під час жвавих дискусій обмінятись знаннями та досвідом. Державний заклад «Луганський державний медичний університет» представив асистент кафедри акушерства та гінекології Шаповалов В. А. з доповіддю: «Післяпологова депресія: реальна проблема?» (доц. Корнієць Н.Г., проф. Овчаренко М.О., доц. Ліньов М.О., ас. Шаповалов В.А.).

005
004