Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри медичної біології, гістології та ембріології - це студентська організація, метою якої є залучення студентів до науково-дослідницької роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

   Основними цілями СНТ кафедри є створення сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом науково-дослідницької роботи, участі студентів у фундаментальних та прикладних дослідженнях, творчого та особистісного розвитку, виховання прагнення до поглиблення знань та професійного самовдосконалення. Робота у СНТ має сприяти підвищенню якості підготовки спеціалістів, розвитку наукової, винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентської молоді шляхом залучення її до наукової роботи.

   СНТ кафедри біології, гістології та ембріології працює з 2015 - 2016 навчального року під керівництвом ас. Т. Ю. Бабкової. Очолює роботу СНТ студент ІV курсу Чижик Максим. Напрями роботи обираються згідно навчального процесу або НДР кафедри «Стан тканин за умов дії екзогенних та ендогенних чинників та корекція порушень, що викликані цими чинниками».

 

Основні напрями роботи СНТ кафедри:

  • Cтворення умов для поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичної підготовки;
  • Мотивація студентів до науково-дослідницької роботи;
  • Створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
  • Виявлення обдарованих студентів;
  • Формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
  • Розробка та втілення кафедральних та загальноуніверситетських наукових проектів і програм;
  • Організація студентських навчально-наукових лабораторій;
  • Організація кафедральних науково-практичних конференцій та участь у університетських науково-практичних конференціях;
  • Публікація матеріалів за результатами роботи СНТ у фахових виданнях.