Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КАНЦЕЛЯРІЯ

БЕРВЕНО ІННА СЕРГІЇВНА - завідувач канцелярії ДЗ "Луганський державний медичний університет"


ШТАТ КАНЦЕЛЯРІЇ
Миргородська Яна Сергіївна - діловод;


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.netОсновні функції канцелярії:

1. Приймає вхідну документацію і подає її на резолюцію Ректору.

2. Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передачі у відповідні структурні підрозділи документів поточного діловодства (вхідна та вихідна документація, накази і розпорядження).

3. Здійснює контроль за термінами виконання документів та за їх правильним складанням.

4. Отримує та відправляє кореспонденцію, яка фіксується в реєстрах.

5. Готує, реєструє та розповсюджує накази про відрядження працівників Університету.

6. Забезпечує ведення, формування та зберігання особових справ студентів Університету.

7. Видає довідки студентам Університету.

8. Засвідчує печаткою документи, згідно з інструкцією з діловодства.СПІВРОБІТНИКИ КАНЦЕЛЯРІЇ

МИРГОРОДСЬКА Я.С.

ДІЛОВОДСТВО

1. Інструкція з діловодства у Державному закладі "Луганський державний медичний університет" (Наказ № 24 від 23.02.2016р.)

2. Положення про канцелярію

3. Загальні вимоги щодо створення документів

4. Бланк службового листа

5. Бланк наказу

6. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 362 від 17.03.2011р.

7. Зразок заяви на відрядження

8. Електронний журнал реєстрації вхідної документації підрозділів

9. Зразок заповнення електронного журналу реєстрації вихідної документації підрозділів

10. Зразок оформлення журналу реєстрації наказів

11. Засвідчувальний напис для журналів

12. Довідка щодо доповідних та службових записок.

13. Табель обліку використання робочого часу

14. Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

15. Примірний перелік документів, що не підлягають реєстрації службою діловодства


АРХІВ

1. Номенклатура ДЗ ЛДМУ за 2014 рік

2. Номенклатура ДЗ ЛДМУ за 2015 рік

3. Номенклатура ДЗ ЛДМУ за 2016 рік

4. Номенклатура ДЗ ЛДМУ за 2018 рік


5. Список відповідальних осіб за ведення діловодства у підпорядкованих структурних підрозділах ДЗ «ЛДМУ»


6. Методичні рекомендації щодо підготовки документів структурних підрозділів ДЗ «ЛДМУ» до архівного зберігання

7. Бланки архіву

8. Бланк внутрішнього опису документів особової справи працівника (студента)


9. Описи cправ з особового складу за 2014-2016 роки

10. Описи справ постійного зберігання за 2014-2016 роки
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.