Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


КЛІНІЧНА ОРДИНАТУРА

Клінічна ординатура є вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та клінічних науково-дослідних інститутах, центрах (надалі – наукові установи).

Клінічна ординатура забезпечує одержання лікарем вищої кваліфікації на основі раніше здобутої освіти у вищому медичному закладі освіти III-IV рівнів акредитації і закладах післядипломної освіти та набутого досвіду практичної роботи лікарем-спеціалістом з певного фаху.

Основним завданням клінічної ординатури є поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста за його лікарським фахом з метою підготовки висококваліфікованого лікаря для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я.

Навчання в клінічній ординатурі проводиться з відривом від виробництва. Тривалість навчання складає для громадян України два роки, початок занять – 1 вересня.

Для іноземних громадян тривалість навчання в клінічній ординатурі може бути подовжено за дозволом Міністерства охорони здоров’я України ще на 1-2 роки. Початок занять обумовлюється в умовах контракту про навчання в клінічній ординатурі іноземного громадянина.


У 2015 році на місця державного замовлення згідно плану МОЗ України (лист №08.01 – 41/22/113-15/ від 11.02.2015 року) було проведено конкурс:

в клінічну ординатуру за спеціальностями:
- акушерство та гінекологія;
- анестезіологія;
- загальна практика – сімейна медицина;
- педіатрія;
- психіатрія;
- стоматологія;
- терапія;
- хірургія;
- урологія.


У 2016 році на місці державного замовлення, згідно Плану МОЗ України (лист №08.01-47/12640 від 20.08.2016 р.), було проведено конкурс:

в клінічну ординатуру за спеціальностями:
- Акушерство та гінекологія;
- Загальна практика – сімейна медицина;
- Онкологія;
- Педіатрія;
- Стоматологія;
- Хірургія;
- Анестезіологія.


У 2017 році на місця державного замовлення згідно Плану прийому (лист №08.01-30/11.998 від 03.05.2017 р.) було проведено конкурс:

в клінічну ординатуру за спеціальностями:
- Акушерство та гінекологія;
- Неврологія;
- Імунологія;
- Педіатрія;
- Терапія;
- Хірургія;
- Урологія.


ВСТУПНИКАМ ДО КЛІНІЧНОЇ ОРДИНАТУРИ

До клінічної ординатури приймаються за конкурсом громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста і стаж практичної роботи не менше трьох років за фахом після закінчення інтернатури або спеціалізації, лікарська спеціальність якої повинна відповідати спеціальності клінічної ординатури. У конкурсі можуть також брати участь лікарі без необхідного стажу практичної роботи, які успішно закінчили інтернатуру і рекомендовані Вченою радою вищого закладу освіти, закладу післядипломної освіти до навчання в клінічній ординатурі.

Іноземні громадяни можуть за дозволом Міністерства охорони здоров’я України бути прийняті до клінічної ординатури безпосередньо після закінчення вищого закладу освіти і отримання кваліфікації спеціаліста “Лікар”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 20.01.1997 N 38 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” до клінічної ординатури на місця понад план державного замовлення можуть прийматися громадяни України на умовах контрактів за рахунок коштів галузевих міністерств, відомств, місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, що передбачають повне відшкодування вартості навчання клінічного ординатора.

Іноземні громадяни навчаються в клінічній ординатурі в університеті на підставі контрактів, що укладаються із університетом юридичними або фізичними особами і передбачають повне відшкодування витрат вищого закладу освіти за підготовку клінічного ординатора.

Лікарі, які бажають вступити до клінічної ординатури, подають на ім’я ректора університету наступні документи:
- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів;
- копію диплома про вищу медичну освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста «Лікар»; копію сертифіката про присвоєння кваліфікації лікаря-спеціаліста з певної лікарської спеціальності;
- витяг із трудової книжки;
- список опублікованих наукових праць та винаходів і раціоналізаторських пропозицій (за наявності);
- виписку із протоколу засідання вченої ради вищого закладу освіти чи закладу післядипломної освіти з рекомендацією лікарю-інтерну на навчання в клінічній ординатурі (для осіб, які вступають до клінічної ординатури без необхідного стажу роботи лікаря за спеціальністю).

Приймання документів для вступу до клінічної ординатури проводиться університетом щороку з 25 травня до 25 червня.

Приймає документи науковий відділ Університету. Кожен вступник до клінічної ординатури проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності, у ході якого визначаються його знання та уміння з лікарської спеціальності та професійний рівень.


Підготовка клінічних ординаторів

Кожному лікарю одночасно з його зарахуванням до клінічної ординатури ректором університету призначається керівник із числа докторів (кандидатів) наук або професорів (доцентів) – співробітників кафедри, де лікар проходить навчання в клінічній ординатурі.

Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів за індивідуальним планом, який розробляється завідувачем кафедрою на основі Типового плану, враховуючи при цьому специфіку подальшої роботи клінічного ординатора. Індивідуальний план підготовки клінічного ординатора затверджується не пізніше ніж через місяць з моменту його зарахування до клінічної ординатури.

Лікарі, навчаючись в клінічній ординатурі, зобов’язані оволодіти глибокими професійними знаннями, набути навиків самостійної науково-практичної, дослідницької роботи з відповідної лікарської спеціальності. Лікарі, які вступили до клінічної ординатури після закінчення навчання в інтернатурі, після завершення підготовки в клінічній ординатурі направляються вищим закладом освіти (науковою установою) у розпорядження управлінь охорони здоров’я обласних держадміністрацій і зобов’язані не менше двох років відпрацювати в підпорядкованих їм закладах охорони здоров’я.

Лікарі, які мають понад трирічний стаж роботи за спеціальністю після закінчення інтернатури і які вступили до клінічної ординатури на місця держзамовлення за конкурсом, після закінчення навчання правами молодих спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2017-2018 Н.Р.

Розклад занять для клінічних ординаторів І та ІІ років навчяння на 2017-2018 н.р.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.