Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КЛІНІЧНИЙ ВІДДІЛ

Клінічний відділ

ОВЧАРЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ - В.о. проректора з клінічної роботи, д.мед.н., професорШТАТ КЛІНІЧНОГО ВІДДІЛУ
Чернишова Альона Едуардівна - інспекторАДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел.моб: 066–958–25–34
E-mail: canclsmu@ukr.net


Положення про клінічний відділ
Інспектор клінічного відділу

Завданнями клінічного відділу є:
- Проведення лікувально-профілактичної роботи на рівні європейських і загальносвітових стандартів;
- Контроль за виконанням рішень колегії Міністерства охорони здоров'я України та Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
- Координація діяльності між ректоратом університету та Міністерством охорони здоров'я України, Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та його структурними підрозділами;
- Співпраця з закладами практичної охорони здоров'я області;
- Встановлення і підтримання зв'язків з навчальними закладами, науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності лікувально-профілактичної роботи співробітників університету;
- Активне впровадження передових наукових технологій і розробок в лікувально-профілактичний процес;
- Контроль за своєчасною атестацією за фахом професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету;
- Проведення регулярного контролю та оцінки лікувальної роботи клінічних кафедр;
- Аналіз і вирішення конфліктних ситуацій (у разі їх виникнення) між адміністрацією лікувально-профілактичних закладів і співробітниками клінічних кафедр університету;
- Організація та контроль за наданням консультативно-лікувальної допомоги студентам і співробітникам фахівцями університету;
- Організація і проведення профілактичних оглядів студентів та співробітників ДЗ «ЛДМУ».


В даний час 62 співробітників університету з 11 клінічних кафедр виконують лікувальну і консультативну роботу в найбільш складних клінічних випадках на базах лікувально-профілактичних закладів м. Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінського, Сватівського та Старобільського районів.

Клінічні кафедри університету укомплектовані висококваліфікованими фахівцями. Так, вищу категорію має 35 викладача (56,5%), першу - 14 (22,6%), другу - 5 (8,06%), стаж до 5 років мають 8 співробітників (12,9%).

У 2016 році до персонального складу 82 головних позаштатних спеціалістів Департаменту Охорони Здоров’я увійшли 10 викладачів університету:
1. д.мед. н., проф. Іоффе Ігор Володимирович – хірургія;
2. д.мед. н., проф. Овчаренко Микола Олексійович - наркологія, психіатрія;
3. д.мед. н., проф. Пінський Леонід Леонідович – імунологія;
4. д.мед. н., проф. Комаревцев Віталій Миколайович – урологія;
5. д.мед. н., проф. Постернак Геннадій Іванович - анестезіологія, реаніматологія;
6. д.мед. н., проф. Усатов Сергій Андрійович – нейрохірургія;
7. к.мед. н., доц. Гавриш Олена Валеріївна – отоларингологія;
8. к.мед. н., доц. Черних Юрій Анатолійович - акушерство і гінекологія;
9. к.мед. н., доц. Руденко Ірина Василівна – алергологія;
10. к.мед. н., асист. Можаєв Євген Олексійович - дитяча хірургія.

Фахівцями клінічних кафедр університету виконується значний обсяг діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи на Луганщині.

Завданням співробітників клінічних кафедр університету є розробка, розвиток сучасних лікувально-діагностичних методик, вдосконалення пріоритетних напрямків та впровадження їх в клінічну практику.


Документи для атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії.

Для атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної лікарської категорії не пізніше, ніж за два місяці до засідання, заступнику голови комісії (головному спеціалісту Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації) подаються відповідно до частини 3 відповідно до частини 3 Наказу № N 359 від 19.12.1997 МОЗ України такі документи:
- Заяву фахівця (написане власноруч);
- Заповнений атестаційний лист;
- Копії дипломів;
- Копія трудової книжки (завірена відділом кадрів);
- Клопотання керівника установи охорони здоров'я Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації в атестаційну комісію (на бланку установи або з наявністю кутового штампу);
- Для приватно практикуючих лікарів - копія ліцензії на приватну практику;
- Копію сертифіката Фахівця (первинна спеціалізація, інтернатура);
- Копію посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії, якщо воно було видано раніше;
- Копію свідоцтва про вторинну спеціалізацію для терапевтичних субспеціальностей (кардіолог, ендокринолог, гематолог і т.п.);
- Копії свідоцтва про успішну здачу іспиту після проходження передатестаційного циклу і посвідчення факультету післядипломної освіти про проходження курсів підвищення кваліфікації;
- Копію «Додатку до звіту лікаря за видами діяльності в період між передатестаційними циклами (за 5 років) з відміткою факультету післядипломної освіти;
- 1 фотографія 3 х 4 см;
- Звіт про професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником установи, де працює спеціаліст (до 20 стор., Формат А-4, 14 пт, 1,5 інтервалу, шрифт TimesNewRoman).


Основні міжнародні дні в системі охорони здоров'я

ЛИСТОПАД
Всесвітній день боротьби з захворюванням на цукровий діабет - 14 листопада
Всесвітній день передчасно народжених дітей - 17 листопада
Міжнародний день боротьби з хронічними обструктивними захворюваннями легенів - 19 листопада

ГРУДЕНЬ
Всесвітній день боротьби з захворюванням на СНІД - 1 грудня
Міжнародний день інваліда - 3 грудняПіднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.