Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Навчально-методичний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Міжнародний відділ

Планово-фінансовий відділ

Експлуатаційно-технічний відділ

Канцелярія

Інформаційно-обчислювальний центр

Відділ аспірантури та ординатури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Дошка оголошень для інтернів, курсантів, лікарів

”Національна

”Національна


МАГІСТРАТУРА

Магістр медицини (фармації) – це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі отриманої кваліфікації лікаря(провізора)-спеціаліста здобув поглиблені спеціальні вміння та знання, має досвід їх застосування у певній галузі медицини (фармації) та захистив на вченій раді вищого закладу освіти (факультету) магістерську роботу. Підготовка магістрів медицини (фармації) проводиться одночасно з підготовкою спеціалістів з певного лікарського (провізорського) фаху в інтернатурі і спрямоване на поглиблену спеціальну, науково-практичну, педагогічну та дослідницьку підготовку фахівця з цієї ж лікарської (провізорської) спеціальності згідно з переліком лікарських (провізорських) спеціальностей.

У 2015 році на місця державного замовлення згідно плану МОЗ України (лист №08.01 – 41/22/113-15/ від 11.02.2015 року) було проведено конкурс:

до магістратури за спеціальностями:
- акушерство та гінекологія;
- анестезіологія та інтенсивна терапія;
- загальна фармація;
- неврологія;
- педіатрія;
- стоматологія;
- хірургія;
- ортопедія і травматологія;
- психіатрія;
- внутрішні хвороби;
- дерматовенерологія; урологія;
- клінічна онкологія.

ВСТУПНИКАМ ДО МАГІСТРАТУРИ

В магістратуру на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають кваліфікацію спеціаліста, рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти на наукову роботу і зараховані на посади лікарів(провізорів)-інтернів в базових закладах (установах) охорони здоров’я для навчання в інтернатурі. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій інтерн проходить очну частину навчання в інтернатурі. Тривалість навчання в магістратурі визначається термінами навчання в інтернатурі і встановлюється на термін від 1,5 до 3-х років в залежності від спеціальності згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів”. Для лікарів(провізорів)-інтернів, які одночасно навчаються в магістратурі, тривалість очної частини навчання в інтернатурі на кафедрах вищих закладів освіти подовжується на 3 місяці за рахунок відповідного скорочення тривалості стажування в базових закладах та установах охорони здоров’я.

Особи, що вступають до магістратури, подають на ім’я ректора університету такі документи:
- заяву;
- особисто заповнений листок обліку кадрів;
- копію диплома про повну вищу медичну (фармацевтичну) освіту;
- виписку з трудової книжки з записом про прийом на роботу в базовий заклад (установу) охорони здоров’я на посаду лікаря(провізора)-інтерна;
- рекомендацію вченої ради вищого закладу освіти до навчання в магістратурі;
- копію паспорта та копію ідентифікаційного коду;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (при наявності).

Документи приймаються від вступників з 1 червня по 31 серпня.

Підготовка в магістратурі здійснюється за рахунок:
-коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі;
-коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах.

Кожний вступник проходить співбесіду і складає вступні іспити з спеціальності магістратури та з іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі діючих програм для вищих закладів освіти. Співбесіда та вступні іспити проводяться з 1 до 10 вересня. При рівності конкурсних балів особи, які мають диплом про повну вищу освіту з відзнакою, мають переважне право при зарахуванні. Вступники зараховуються на навчання з 10 - 15 жовтня наказом ректора вищого закладу освіти після отримання списків осіб, затверджених Міністерством охорони здоров’я України для зарахування до магістратури.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році
Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


ЄВРОМЕД


(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.