Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Навчальній відділ

КРАСИЛЬНІКОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА - керівник навчального відділу ДЗ "Луганський державний медичний університет"


ШТАТ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Несвітайло Любов Володимирівна - інспектор;
Гребенюк Інна Володимирівна - методист


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.net
E-mail: navch.viddil.ldmu@gmail.com

Навчальний відділ є структурним підрозділом університету, який здійснює керівництво навчальним процесом і контролює його якість.

На навчальний відділ покладається:
- складання графіків навчальних занять, іспитів і контроль за їх виконанням деканатами факультетів, кафедрами;
- складання розкладу навчальних занять для всіх курсів і факультетів;
- контроль за вдосконаленням навчального процесу, запровадження нових методів і форм викладання;
- розрахунок штатів факультетів і кафедр;
- прийом і організація рецензування річних звітів, календарно-тематичних планів кафедр;
- контроль за станом трудової дисципліни професорсько-викладацького складу і навчально-допоміжного персоналу кафедр факультетів;
- перевірка готовності кафедр до навчального року, екзаменаційних сесій і державних іспитів;
- організація обліку відвідувань і успішності студентів в університеті, аналіз їх за даними деканатів.


СПІВРОБІТНИКИ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Навчальний відділ


ДОВІДНИК НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

1. Положення про навчальний відділ

2. Графік навчального процесу на 2017-2018 н.р. (денна форма)

3. Графік навчального процесу (заочна форма)


Навчальні плани підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст"

1. Навчальний план з ОКР Спеціаліст (Лікувальна справа; Педіатрія)

2. Навчальний план з ОКР Спеціаліст (Стоматологія)

3. Навчальний план з ОКР Спеціаліст (Фармація)


Примірні навчальні плани підготовки фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти

1. Навчальний план (Медицина)

2. Навчальний план (Стоматологія)

3. Навчальний план (Фармація)

4. Навчальний план (Медицина) - 2017р.


Робочі навчальні плани
ДЗ "Луганський державний медичний університет"
(2017-2018н.р.)

МАГІСТР

1. Навчальний план (Медицина)

2. Навчальний план (Медицина/молодший спеціаліст)

3. Навчальний план (Медицина/іноземці)

4. Навчальний план (Стоматологія)

5. Навчальний план (Стоматологія/іноземці)

6. Навчальний план (Педіатрія)

7. Навчальний план (Фармація)


СПЕЦІАЛІСТ

1. Навчальний план (Лікувальна справа)

2. Навчальний план (Лікувальна справа/молодший спеціаліст)

3. Навчальний план (Лікувальна справа/іноземці)

4. Навчальний план (Стоматологія)

5. Навчальний план (Стоматологія/іноземці)

6. Навчальний план (Педіатрія)

7. Навчальний план (Фармація)

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.