Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ВІДДІЛ

Завідувач відділу – д.мед.н., професор Пінський Л.Л.


Патентно-ліцензійний відділ (далі ПЛВ) є науковою структурою ДЗ «Луганський державний медичний університет». ПЛВ функціонує як підрозділ наукової частини ДЗ «ЛугДМУ» та підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи університету.

3. Діяльність ПЛВ сприяє реалізації державної політики з питань інтелектуальної власності в установі як складової частини її науково-медичної та інноваційної стратегії.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВІДДІЛУ:
1. ПЛВ очолює патентно-ліцензійну діяльність установи та сприяє високоефективній науково-дослідній (дослідно- конструкторській), інноваційній роботі та одержанню конкурентоспроможної наукової продукції в ній.
2. ПЛВ здійснює виконання науково-дослідних робіт з проблем патентознавства за профілем діяльності ДЗ «ЛДМУ».
3. ПЛВ здійснює організаційно-методичне керівництво та розробляє заходи щодо активізації діяльності з питань інтелектуальної власності в установі.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОГО ВІДДІЛУ:
1. ПЛВ бере участь у здійсненні наукової політики установи та пошуку форм і методів її реалізації.
2. Надає консультації, здійснює контроль та організаційно-методичне керівництво щодо патентних досліджень на всіх етапах виконання науково-дослідних (дослідно- конструкторських) робіт згідно з діючими стандартами.
3. За результатами патентних досліджень:
- забезпечує виявлення об'єктів промислової власності, що підлягають правовій охороні або збереженню їх в якості НОУ-ХАУ;
- надає рекомендації щодо доцільності патентування за кордоном створених в установі об'єктів промислової власності;
- надає пропозиції щодо укладення ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності;
- надає рекомендації щодо можливостей реалізації наукової продукції установи.
4. Бере участь у підготовці матеріалів на одержання охоронних документів на об'єкти промислової власності, що створені в установі, укладенні ліцензійних договорів та договорів про передачу прав, контролює їх виконання.
5. Веде поточне діловодство з об'єктів промислової (інтелектуальної) власності, які належать установі.
6. За необхідності бере участь у підготовці скарг та як представник установи у розгляді скарг щодо винахідництва та раціоналізації.
7. Бере участь у підготовці узагальненої щорічної доповіді установи про найважливіші досягнення в медицині та охороні здоров'я.
8. Бере участь у підготовці методичних документів щодо питань патентно-ліцензійної роботи установи.
9. Надає пропозиції щодо участі установи в експонуванні на виставках, ярмарках, в роботі семінарів, конференцій, проведенні рекламних заходів тощо.
10. Систематично слідкує за законодавчою базою у галузі інтелектуальної власності та вивчає досвід інших установ щодо цієї діяльності.
11. Здійснює облік та звітність з винахідництва та раціоналізації згідно з чинним законодавством.
12. Сприяє підвищенню рівня обізнаності працівників установи із загальних питань інтелектуальної власності.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.