Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Карта сайту

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерія

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

”Національна

”Національна


РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ


Склад відділу:
Круглова Оксана Вікторівна – начальник відділу;
Бондаренко Ярослава Валеріївна – коректор;
Стешенко Тетяна Василівна – верстальник;
Кременцова Світлана Олександрівна - технік-друкар

Загальні положення

Редакційно-видавничий відділ ДЗ «Луганський державний медичний університет» є структурним підрозділом університету, який функціонує для задоволення потреб навчального закладу у видавничій діяльності та друкованій продукції засобами оперативної поліграфії. Викладачі кафедр університету є учасниками видавничого процесу як замовники і споживачі видавничої продукції, яка виготовлена у відділі. Рекомендації до друку видань навчально-методичного та наукового характеру дає Вчена рада ДЗ «Луганський державний медичний університет» на підставі позитивних рецензій та рішень кафедр-замовників.

У своїй діяльності РВВ керується Законами України «Про видавничу справу», «Про друковані засоби масової інформації (преси) в Україні», «Про інформацію», «Про мови в Україні», «Про авторське право і суміжні права», «Про державну таємницю», «Про обов’язковий примірник документів», Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, чинним у державі українським правописом.

Основні завдання видавничої діяльності:
- забезпечення навчально-виховного процесу навчальною і методичною літературою;
- публікація результатів наукових досліджень;
- оперативне впровадження педагогічних та медичних новацій.

Види видавничої продукції:
- наукові журнали;
- збірники наукових праць;
- матеріали наукових конференцій;
- монографії;
- підручники, навчальні посібники для ВНЗ;
- методичні посібники для викладачів;
- методичні рекомендації для студентів, тексти лекцій.

Наукові дослідження співробітників ДЗ «Луганський державний медичний університет» та інших медичних навчальних закладів висвітлюються у фахових виданнях, внесених до переліків ВАКу України. Це наступні видання:
- «Хірургія Донбасу» (фах - медичні науки);
- «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»
(фах - медичні науки);
- «Український журнал клінічної та лабораторної медицини» (фах - медичні, біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00) та фармацевтичні науки).Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

Правила щодо публікацій в журналах «Хірургія Донбасу» та «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва»Українська освіта для школярів із зони АТО

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено. Яндекс.Метрика