Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Абітурієнтам Foreign students Новини Контакти

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Кафедри

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО


ЛОСКУТОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Голова СНТ ім. В.Г.Ковешнікова ЛДМУ,
к.мед.н.


Студентське наукове товариство ім.В.Г.Ковешнікова ДЗ «Луганський державний медичний університет» створено для студентів, які зацікавлені в поглибленні своїх знань, організаційній та науково-дослідницькій роботі. Студенти активно беруть участь у проведенні засідань гуртків, науково-практичних конференціях, майстер-класах, тренінгах для удосконалення розуміння професії лікаря.

СНТ є самостійним структурним підрозділом Луганського державного медичного університету, діє відповідно до Конституції й Законодавства України, Статутом ЛДМУ й дійсним Положенням, функціонує без державної реєстрації й придбання прав юридичної особи.

Основними завданнями СНТ ЛДМУ є:
- Сприяння підвищення якості підготовки студентів та науковій діяльності, підвищення теоретичного рівня знань;
- підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців;
- створення умов для формування творчої активності;
- допомога студентам у самостійному науковому пошуку й організаційне забезпечення їхньої наукової праці;
- формування й підтримка інформаційної бази даних наукових досліджень і розробок студентів;
- координація діяльності підрозділів ЛДМУ в області організації наукових досліджень студентів, використання їхніх результатів, проведення студентських наукових конференцій, наукових відряджень і т.п.;
- своєчасне інформування студентів про заплановані наукові конференції, конкурси, виставки і т.д. і про можливості участі в них;
- встановлення й розвиток контактів з Радами СНТ інших Вузів, науково-дослідних установ України й зарубіжжя;
- висвітлення діяльності СНТ в засобах масової інформації й Інтернеті.

В університеті постійно працюють 17 наукових гуртків, входять понад 150 студентів. Всі наукові гуртки можна поділити за наступними напрямками: акушерство та гінекологія, гігієна та екологія, педіатрія, психіатрія та медична психологія, соціальна медицина, соціально-гуманітарні дисципліни, стоматологія, терапія, фармація і фармакологія, фундаментальна медицина, хірургія.


ОГОЛОШЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

1. 23-25 квітня 2018 року відбудеться "XXІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених" на базі НОК "Червона калина" ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України". Детальніше

2. Науково-практична конференція з міжнародною участью "Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини" (для студентів та молодих вчених). Детальніше

3. Шановні викладачі і студенти нашого університету! У рамках проведення університетом щорічного місяця студентського наукового товариства, яке проводиться з 16 квітня по 18 травня 2018 року, надаємо вам інформацію о датах проведення засідань СНТ за підсумками навчального року. Детальніше


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Підготовка офіцерів запасу

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Гуртожиток

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.