Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ОГОЛОШЕННЯ
ДЛЯ АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ,
МАГІСТРАНТІВ ТА КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ


Всеукраїнська науково-методична відеоконференція з міжнародною участю "Актуальні питання дистанціонної освфти та телемедицини 2018" (25-26 квітня 2018 рік. м. Запоріжжя)


Щодо можливості навчвння в Румунії


ІІ з’їзд з питань біоетики студентів і молодих вчених (25-27 квітня 2018 рік)


Конференція за напрямками: "Біологія", "Медицина", "Педагогіка" (24-26 травня 2018р.)


Програма стажування в Європейському науковому центрі "Біомаркери", 27-30 березня 2018р.


Дистанційні наукові конференції у жовтні та листопаді 2017 р., які відбудуться в Україні, Велікобританії та США.


Всеукраїнський фестиваль інновацій (21-24 листопада 2017 р.)


ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Медицина, фармація, здоров’я - 2017" (16-17 листопада 2017 р.)


Науково-практична конференція з міжнародною участю "Бабенківські читання" присвячена пам’яті академіка Г.О.Бабенко, 26-27 жовтня 2017р., м.Івано-Франківськ


НПК "Формування нової свідомості на третьому етапі цівілізаційного розвитку" (12 грудня 2017 р.)


Всеукраїнська громадська організація "Європейська ліга професійного розвитку" організовує міжнародне науково-педагогічне стажування для педагогічних та науково-педагогічних працівників вищіх навчальних закладів. Подача заявок на участь у стажуванні: до 15 грудня 2017 року


УВАГА!
З 3 ЛИПНЯ ПО 31 ЛИПНЯ 2017 РОКУ

Оголошується прийом документів до вступу до аспірантури ДЗ "ЛДМУ" з 03 липня по 31 липня 2017 року за спеціальністю 222 "Медицина" по напрямкам:
- медична біохімія - 2 місця
- імунологія та алергологія - 2 місця
- патологічна фізіологія - 2 місця
- хірургія - 4 місця
- неврологія - 2 місця
та докторантуру 1 місце

Документи подавати інспектору наукової частини Шлейонковій Наталії Миколаївні.


-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Шановні аспіранти!

Кафедра іноземних мов з латинською та українською мовами нагадує, що спливає термін здачі перекладу фахових оригінальних статей, що є умовою допуску до складання державного екзамену з англійської мови.


Міжнародна науково-практична конференція "ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА" присвячена 25-річчю Медичного інституту Сумського державного університету, яка відбудеться в м. Суми 17-19 жовтня 2017 року


НПК в м. Одесі


Конкурс для студентів "Фінансова грамотність"
(реєстрація до 15 травня)


Щорічний науково-практичний сімпозіум "Первинні імунодефіцитів практиці педіатрів та сімейних лікарів" в рамках Центрально-Східноєвропейського проекту "J-projekt"


Запрошення до публікації статей в міжнародному журналі
«Вісник Казахського гуманітарно-юридичного інноваційного університету»


Запрошення до участі в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференціїз міжнародною участю «Актуальні питання професійних захворювань в Україні» 28 вересня 2017 року


Інформація по проведенню конференції у м. Тернопіль


Перелік проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених за пропозиціями від вищих навчальних закладів України


01.11.2016р. - Журнал «Економіка і право охорони здоров'я»

МОН України затвердив журнал «Економіка і право охорони здоров'я» в якості фахового. Тепер в ньому можна друкувати статті здобувачам наукових ступенів.

Запрошуємо Вас до співпраці з журналом.

Електронна адреса журналу: g.slabkiy@ukr.net


02.11.2016р. - Всеукраїнські науково-практичні Інтернет-конференції на 2016-2017н.р.

Детальна інформація щодо конференції


19.11.2016р. - Подання дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина»

Відповідно до наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та наказу НМАПО імені П.Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» строком на три роки.

Головою спеціалізованої вченої ради Д 26.613.06 призначено професора Шекеру Олега Григоровича.

Заступником голови – професора Харченко Наталію Вячеславівну.

Ученим секретарем – доцента Чуприну Геннадія Миколайовича.

З питань подання дисертаційних робіт та отримання інформації звертатися до ученого секретаря за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, дирекція Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, тел.:(067) 405-78-25, E-mail: d2661306@nmapo.edu.ua.18.01.2017р. - Міжнародний журнал «Вісник Казахського гуманітарно-юридичного інноваційного університету»

Міжнародний журнал «Вісник Казахського гуманітарно-юридичного інноваційного університету» м.Семей (Семипалатинськ) Республіки Казахстан зацікавлений у розвитку міжнародної науки, підтримує цікаві проекти і запрошує всіх бажаючих до співпраці

Детальна інформація щодо публікацій у журналі27-28.04.2017р. - Науково-практична конференція «Довкілля і здоров'я»

Детальна інформація щодо конференції18-19.05.2017р. - Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ» (XXІV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ)18-19.05.2017. - Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko invites you to participate in the International scientific-practical conference "METHODS OF TEACHING NATURAL SCIENCES IN SECONDARY AND HIGH SCHOOLS" (XXІV KARYSHYNSKI READING)23-24.05.2017р. - Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біоетика та біобезпека: мультидисциплінарні аспекти»

Детальна інформація щодо конференції29.05-01.06.2017р. - Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми біології та медицини»

Шановні колеги!

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародній науково-практичної конференції «Актуальні проблеми біології та медицини» з 29 травня по 1 червня 2017 року.

Напрямки роботи конференції:
- Пре-, пробіотики і харчування
- Ожиріння і діабет
- Кислотозалежні захворювання та їх лікування
- Сучасні проблеми методики викладання біології, медицини та еколого-валеологічного виховання в освітніх закладах
- Вплив стану навколишнього середовища, природних факторів живої та неживої природи на здоров’я людини

Прийом статей і оплата до 1 квітня 2017 р.

Робоча мова: українська, російська та англійська.

Більш детальна інформація у інформаційному листі (див. прикріплені файли).

Інформаційний лист -//- Информационный лист -//- Information
Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.