Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ПЛАНОВО-ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

Планово-фінансовий відділ

ШАЛЯ ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА - начальник планово-фінансового відділу
ДЗ "Луганський державний медичний університет"


ШТАТ ПЛАНОВО-ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
Дегтярьова Ірина Володимирівна - провідний економіст


АДРЕСА
93012, м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32
Тел./факс: (06453) 6-17-32
E-mail: canclsmu@ukr.net

Основні функції планово-фінансового відділу:

1. Проведення розрахунків планових показників за напрямками використання бюджетних коштів на утримання університету на підставі аналізу доходів у розрізі джерел їх надходження та видатків за видами діяльності.

2. Підготовка документів для проведення розрахунків планових показників, бюджетних запитів.

3. Складання проектів, кошторисів і витатків загального та спеціального фондів в розрізі бюджетних програм, затвердження річних кошторисів у МОНУ, контроль за виконанням кошторисів, витрат по бюджетним і спеціальним коштам, використання лімітів по оплаті праці.

4. Складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості платних послуг, що можуть надаватися університетом відповідно до законодавства.

5. Участь у складанні щоквартальної та місячної фінансової звітності з виконанням кошторису університету, з питань оплати праці, кількісного та якісного складу працюючих.

6. Підготовка розрахунків по визначенню чисельності ставок науково-педагогічного персоналу для надання їх у МОНУ.

7. Складання штатних розписів та змін до них.

8. Оформлення заяв з прийому на роботу відповідно штатного розпису в частині встановлення оплати та відповідності вакантних посад.

9. Підготовка наказів з особового складу університету в разі законодавчо обґрунтованого підвищення розмірів заробітної плати, встановлення надбавок стимулюючого характеру та інших заохочувальних виплат.

10. Складання державної статистичної звітності в порядку, встановленому законодавством по операціях з виплати заробітної плати.

11. Вивчення можливих ризиків у веденні фінансово-господарської діяльності, забезпечення відповідних структурних підрозділів університету інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

12. Усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.