Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


ПРАВИЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Загальний порядок переведення, відрахування та поновлення студентів зазначений у «Положенні про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 р. № 245.


Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів ДЗ «ЛДМУ»


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ З ПЕРЕВОДІВ
ТА ПОНОВЛЕНЬ НА НАВЧАННЯ

1. Особи, які навчалися у Державному закладі «Луганський державний медичний університет», були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати пакет документів:
• заяву на ім'я ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет» з проханням про поновлення та зазначенням року відрахування;
• медичну довідку (форма 086-о);
• копію паспорта громадянина України.


2. Особи, які навчалися в інших вищих медичних навчальних закладах, були відрахо¬вані та бажають поновитися на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет» повинні подати наступний пакет документів:
• заяву на ім'я ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет» з проханням про зарахування у зв’язку з поновленням на навчання;
• академічну довідку (оригінал);
• сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (оригінал);
• медичну довідку (форма 086-о);
• копію паспорта громадянина України.


3. Особи, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до ДЗ «Луганський державний медичний університет», повинні подати наступний пакет документів:
• заяву на ім'я ректора вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, з вказанням причини переводу та дозволом ректора на перевід, скріплену мокрою гербовою печаткою;
• заяву на ім'я ректора ДЗ «Луганський державний медичний університет» з проханням про перевід;
• довідка про посеместрове виконання навчального плану із завершених дисциплін та результати зарахування поточного та підсумкового модульного контролю незавершених дисциплін (завірена деканатом), або індивідуальний навчальний план студента (чи його завірена копія);
• сертифікат про проходження ліцензійного іспиту "Крок" (копію, завірену у встановленому порядку);
• медичну довідку (форма 086-о);
• копію паспорта громадянина України.


ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:
- за власним бажанням;
- у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
- за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
- за академічну неуспішність;
- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти.

Відрахування студента за академічну неуспішність здійснюється у випадках невиконання студентом індивідуального навчального плану, незарахованих результатів семестрових контролів 3-х змістових модулів або у зв’язку з неможливістю сформувати студентом індивідуального плану на наступний рік внаслідок незарахування йому запланованих змістових модулів та обмежень, накладених структурно-логічною схемою підготовки, а також за порушення умов договору про навчання.

Студент може взяти перерву у навчанні (академічну відпустку, повторний курс), згідно з порядком надання академічної відпустки та повторного курсу, зазначеного у «Положенні про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти», затвердженого Наказом Міністерства освіти України і Міністерством охорони здоров'я України від 06.06.96 р. № 191.ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.