Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Голова студентської ради Університету
ВОЛГА Юлія Олександрівна
лікар-інтерн 1-го року.


В університеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету та є важливою складовою навчально-виховного процесу формування спеціаліста-медика, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.

Студентське самоврядування в університеті – це гарантоване державою право та реальна здатність студентів до самостійної громадської діяльності із реалізації функцій управління університетом, яка визначається ректоратом ЛДМУ, деканатами і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в університеті. З припиненням особою навчання в університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування виражає інтереси студентів, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.


Заступник голови студентської ради Університету
ДІДОРА Дмитро Євгенович
студент 3-го курсу медичного факультету.


Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості та любові до аlma mater, національної свідомості тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.


Основні завдання органів студентського самоврядування:
- захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності для створення єдиного студентського простору в Університеті;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
- залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.


Положення про студентське самоврядування Луганського державного медичного університету

План роботи студентського самоврядування на 2017-2018рр.
ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.