Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Адміністративно-господарська частина

Відділ обслуговуючого персоналу

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна ””


ВЧЕНА РАДА
ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

2015/2016н.р. -//- 2016/2017н.р.


Вчена рада є колегіальним органом управління Університетом, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Вчена рада Університета:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університета;
2) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
3) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
4) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів (начальників) кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру та підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру та підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
10) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника та подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
13) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
14) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;
15) приймає рішення щодо клопотання про присвоєння почесних звань, висунення кандидатур претендентів на одержання державних премій України, обрання до складу Національної та галузевих академій наук України;
16) висуває кандидатів на призначення академічних та іменних стипендій.1. Положення про Вчену раду університету

2. Склад членів Вченої ради ДЗ «Луганський державний медичний університет»

3. Стратегія розвитку ДЗ «ЛДМУ» на 2015-2019рр.

4. Концепція освітньої діяльності ДЗ «ЛДМУ» на період до 2020 року


ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Відрахування, поновлення, переведення і надання академічної відпустки

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Центр культури та дозвілля студентів

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році

Перелік науково-практичних конференцій у 2018р.


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2018 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.