Виховання в широкому розумінні цього слова
— це багатогранний процес духовного збагачення
й оновлення і тих, кого виховують, і тих, хто виховує
В. Сухомлинський

  Якщо Ви хочете навчатися медицині та стати лікарем, приходьте навчатися в ДЗ "Луганський державний медичний університет". Кафедра акушерства та гінекології має все, аби надати Вам необхідні знання та практичну підготовку. 
Досягнемо Вашої мрії разом!


   Виховання — це насамперед "вбирання в себе" кожною особистістю культури рідного народу, що допомагає передачі, освоєнню і творчому використанню нині сущими поколіннями досвіду попередніх поколінь, забезпечує продовження у віках культурно-історичних традицій батьків, творить з вихованця людину цієї епохи, вводить його у сферу загальнолюдських цінностей.

   Виховна робота кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет» - це творчий процес, який зорієнтований на особливості, пов'язані зі специфікою кафедри, університету та регіону. Вона базується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта», Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки тощо. Колектив кафедри сприяє саморозвитку студентів, підтримуючи принципи самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності на засадах співробітництва викладача й студента.

   Основні завдання виховного процесу на кафедрі:

  • підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
  • виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної культури;
  • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури;
  • формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до розвитку суспільних відносин;
kaf3vihov001
  • усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
  • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови у академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору: збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону;
  • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
  • пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
  • формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.
kaf3vihov002

   Процес виховання на кафедрі органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Особливе місце в організації виховного процесу відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до спеціальності акушер - гінеколог, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

Профорієнтація

   Коли ми вимовляємо слово «університет», то, перш за все, маємо на увазі багаточисельну, розумну, веселу і гомінку студентську молодь, яка прагне набути знань, опанувати майбутню професію та бути корисною своїй державі. Дуже непросто обрати майбутню долю. Студенти КУ «Костянтинівський медичний коледж» вже зробили перший крок на шляху до обраної спеціальності. Сьогодні вони навчаються в коледжі, який має довгу і славетну історію. Більшість із них, отримавши дипломи влітку 2019 року, працюватимуть в медичних закладах Донецької області. Проте, та частка майбутніх випускників 2019 року, що прагнуть продовжити навчання та набути професію лікаря, вже в перші дні після закінчення коледжу має обрати заклад вищої освіти, в якому продовжить своє навчання. Про історію переміщеного медичного університету, студентське життя своїх ровесників, можливості навчання, опанування практичними і теоретичними навичками в ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне) студенти КУ «Костянтинівський медичний коледж» узнали на зустрічі з доцентом Корнієць Н.Г., яка відбулася 13 грудня 2018 року.

kaf3vihov003kaf3vihov004
kaf3vihov005kaf3vihov006kaf3vihov007