akimova

ЖУРБА МАРГАРИТА СЕРГІЇВНА

Завідувач кафедри,
Кандидат фармацевтичних наук

   

  Закінчила у 2009 році фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

  У 2011-2014 рр. навчалась в очній аспірантурі на кафедрі клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Під керівництвом д.мед.н., професора Л.В. Савченкової успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. З 2012 року працювала асистентом кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет»

  З 2017 року доцент кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

  З грудня 2018 року виконувала обов’язки завідувача кафедри. З жовтня 2019 року обіймає посаду завідувача кафедри

  Журба М.С. має більше 40 друкованих робіт як наукового, так і навчально-методичного характеру.

krasilnikova

КРАСИЛЬНІКОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат технічних наук, доцент
Керівник навчального відділу   

 

   У 2005 році з відзнакою закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Рубіжне Луганської області) і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин» та здобула кваліфікацію наукового співробітника.

   В 2014 році закінчила аспірантуру Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за спеціальністю 05.17.04 – «Технологія продуктів органічного синтезу». У жовтні 2017 року захистила кандидатську дисертацію за темою: «Аналіз, синтез та оптимізація технологічного процесу безперервного нітрування бензену і толуену високотемпературним адіабатним способом» під керівництвом д.х.н., професора Кондратова С.О. у Спец. Раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за спеціальністю - 05.17.04 – «Технологія продуктів органічного синтезу».

   Красильнікова А.О. є автором 17 наукових друкованих робіт.

   З 2016 по 2019 рр. працювала асистентом кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії.

   З 2019 року працює на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації на посаді доцента кафедри, проводить практичні заняття для студентів фармацевтичного факультету з дисциплін «Лікарська токсикологія» та «Токсикологічна хімія»

loskutov

ЛОСКУТОВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Посада - доцент кафедри
Кандидат мед. наук

  У 2009 році закінчив ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2009 по 2011 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби».

  З 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 14.01.02 «Внутрішні хвороби». У жовтні 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічні особливості у хворих на хронічний бронхіт з інсулінорезистентністю». Під час навчання в аспірантурі працював асистентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та асистентом кафедри сімейної медицини ДЗ «ЛугДМУ»

  З 2016 по 2019 рр. обіймав посаду асистента кафедри терапії ФПО з клінічною фармакологією. З 2019 по 2020 рр. працював асистентом кафедри соціальної медицини, організації охорони здоров'я та поліклінічної роботи.

  З 2020 року працює на кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації, викладає клінічну фармакологію студентам 4-го та 5-го курсів медичного факультету, проводить семінарські заняття для інтернів.

  Лоскутов А.Л. є автором більше 30 наукових друкованих праць, 3 з яких внесені до бази цитування Scopus. Також є автором 3 патентів на корисну модель. Володіє англійською мовою на рівні В2, є учасником стажування з внутрішніх хвороб у м. Гронінген, Нідерланди та з питань дистанційної освіти у м. Софія, Болгарія.

 

schumova

ШУМОВА ГАННА СЕРГІЇВНА

Посада - доцент кафедри
Кандидат фармацевтичних наук

  У 2008 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет Луганського державного медичного університету за спеціальністю «Загальна фармація».

  У 2009-2012 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету. Під керівництвом д.фарм.н., професора Георгіянц В.А. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. З жовтня 2012 року працювала асистентом кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

  З березня 2020 року працює асистентом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

  Має більше 35 наукових праць, 1 публікацію у журналі Web of Science, є автором 3 патентів на корисну модель.

 

schapovalova

ШАПОВАЛОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА

Посада - асистент кафедри
Заступник декана медичного факультету


  У 2016 році закінчила Луганський державний медичний університет та отримала кваліфікацію «Лікар». У 2018 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Неврологія».

  З 2017 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Патофізіологія». Проводить практичні заняття з дисципліни "Фармакологія" зі студентами медичного та фармацевтичного факультетів.

  Має 10 друкованих наукових праць, є автором 3 патентів на корисну модель. 

chebernina

ЧЕБЕРНІНА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри

 

  У 2015 році закінчила медичний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У 2017 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».

  З 2017 року навчається в аспірантурі за спеціальністю «Патофізіологія».

  Проводить практичні заняття з дисципліни "Фармакологія" зі студентами медичного та фармацевтичного факультетів.

  Має 9 друкованих наукових праць.

gladka

ГЛАДКА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Посада - лаборант кафедри

   Закінчила у 2011 році Східнонаціональний університет ім. В. Даля.

   З 1 вересня 2017 року працює лаборантом кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації. З 1 вересня 2018 року займає посаду старшого лаборанта кафедри.