Положення про кафедру

maksimovich
МАКСИМОВИЧ
Ярослав Борисович
д.мед.н., професор
ordinski
ОРДИНСЬКИЙ
Сергій Іларіонович
д.мед.н., професор

  Кафедра фармакології була заснована в Луганському державному медичному інституті в 1957 році, де її очолив до 1960 року доктор медичних наук Максимович Ярослав Борисович. Кафедра займалась вивчення фармакодинаміки вітамінів, зокрема нікотинової кислоти, її впливу на ріст пухлин. З 1961 року по 1969 роки кафедрою завідував професор Ординський Сергій Іларіонович, учень академіка Кравкова Н.П. Професор Ординський С.І. підготував 19 кандидатів медичних наук, які внесли істотний внесок у розвиток фармакологічної науки в Радянському Союзі.

Pasichnik   З 1970 до 1980 року завідувачем кафедри був професор Пасічник Іван Харитонович. У той час кафедра займалася вивченням вітамінних препаратів і нових препаратів, отриманих з лікарських рослин.
Safonov   З 1980 до 1988 року кафедрою керував доцент Сафонов Юрій Павлович, одночасно він був одним із засновників педіатричного факультету Луганського державного медичного інституту, а також першим деканом цього факультету. За заслуги у підготовці кадрів у 1999 році Ю. П. Сафонов був нагороджений грамотою Президента України Л.Д. Кучми.

lukyanchuk  ЛУК’ЯНЧУК Віктор Дмитрович - Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор з 26 січня 1989 року по лютий 2015 року – завідуючий кафедрою фармакології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  У 1967 році вступив на 1-й курс санітарно-гігієнічного факультету Київського медичного інституту, який закінчив у 1973 році і отримав кваліфікацію «Санітарний лікар». У період навчання в інституті працював фельдшером токсикологічної бригади Київської станції швидкої допомоги, а на 6-му курсі – лікарем Центральної лабораторії наукової організації праці Мінлегпрому УРСР.

  Після закінчення інституту вступив за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії експериментальної терапії Всесоюзного НДІ гігієни та токсикології пестицидів полімерних та пластичних мас МОЗ СРСР, де пропрацював протягом 10 років. У 1979 Лук’янчук В.Д. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та у 1983 році Віктор Дмитрович пройшов за конкурсом на посаду старшого наукового співробітника відділу медико-біологічних досліджень Інституту органічної хімії Академії наук УРСР і вже у 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю «14.03.06 –токсикологія» на тему «Молекулярные основы механизма токсического действия и разработка принципов детоксикации динитрофенольных соединений», в цьому ж році Лук’янчуку В.Д.  присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. У 2002 році Віктору Дмитровичу було присвоєно почесне звання Заслужений діяч науки і техніки України.

  Професор Лук'янчук В. Д. є автором понад 350 наукових праць і 67 авторських посвідчень; 8 інформаційних листів, співавтором 10 монографій та підручника-довідника «Лікарська токсикологія» (2015) під грифом МОН України. Він же є одним із авторів препарату «Йоддицерин», що широко застосовується в медичній практиці.

  Професор Лук'янчук В.Д. є головою регіонального відділення Державного експертного Центру МОЗ України з питань фармаконагляду в Луганській області, членом проблемної комісії «Фармакологія» ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Під керівництвом професора В.Д. Лук'янчука було підготовлено та захищено 35 кандидатських та 2 докторські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних, біологічних та фармацевтичних наук за спеціальністю «фармакологія» та «токсикологія». Учні професора В.Д. Лук'янчука сьогодні працюють на різних кафедрах медичних та фармацевтичних університетів та різних медичних установах не тільки в Україні, але і за її межами.

  Основний науковий напрямок кафедри фармакології пов'язаний з науковою школою професора Лук’янчука В.Д. був присвячений проблемі «Пошуку та вивчення лікарських засобів метаболітного типу дії за умов невідкладних станів, в основі патогенезу яких лежить гіпоксичний синдром».

collectiv2011 2

Колектив кафедри фармакології у 2011 році:
Зліва направо: Рензяк С.Я., Деркачевська В.В., Крилова О.В., Лук’янчук В.Д., Міщенко К.М., Рисухіна Н.В., Вітохіна Н.В., Шпакова Л.В., Висоцька Л.В.

collectiv2012

Колектив кафедри фармакології  у 2012 році:
І ряд (зліва направо): Кравець Д.С., Лук’янчук В.Д., Міщенко К.М. 
II ряд (зліва направо): Лисенко А., Висоцька Л.В., Крилова О.В., Рисухіна Н.В., Романенко Д.В., Гордійчук Д.О., Грекова О.В., Житіна І.О.

Історія кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії

  Кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії була заснована у 2002 на базі Луганської обласної клінічної лікарні. Кафедра є профільною для підготовки студентів фармацевтичного факультету. Завідуючою кафедрою було призначено доктора медичних наук, професора Савченкову Ларису Василівну. 

Savchenkova

  САВЧЕНКОВА Лариса Василівна, доктор медичних наук, професор. Після закінчення у 1989 році педіатричного факультету Луганського медичного інституту два роки навчалась в аспірантурі та в 1991 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Фармакологическая регуляция метаболических процессов при сочетанном воздействии на организм острой гипоксической гипоксии с гипертензией» за спеціальністю 14.03.05 –«фармакологія». Протягом 1991-1997 років працювала на кафедрі фармакології на посаді асистента, потім – доцента кафедри. З 1997 по 1999 навчалась у докторантурі. Продовжуючи наукові дослідження в сфері пошуку та розробки лікарських препаратів для лікування та профілактики патології Донбаського регіону, у 1999 році захистила  докторську дисертацію за темою «Експериментальне обґрунтування шляхів лікарської профілактики гіпоксії замкнутого простору в нагріваючому мікрокліматі». Науковий консультант – завідувач кафедри фармакології Луганського державного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Лук’янчук В.Д. У 2003 році отримала вчене звання професора кафедри фармакології.

  Савченкова Л.В. – дійсний член Всеукраїнській асоціації фармакологів України, номінантка національних рейтингів робітників фармацевтичної промисловості України «Кращий науковець Луганщини» 2000 та 2001 років. За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм та з нагоди 10-річчя заснування фармацевтичного факультету у 2008 році Лариса Василівна отримала грамоту МОЗ України та Луганської обласної державної адміністрації та Луганської обласної ради. У 2013 році з нагоди 15-річчя заснування фармацевтичного факультету отримала Почесну грамоту Луганської обласної державної адміністрації. З 2007 року – член Спеціалізованої вченої ради Луганського державного медичного університету за фахом «медична біохімія». Професор Савченкова Л.В. – представник  Державного експертного Центру МОЗ України з питань фармаконагляду в Луганській області, головний позаштатний спеціаліст з «Клінічної фармакології» Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації, член атестаційної комісії при Департаменті охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації за спеціальністю «Терапія». Має вищу атестаційну категорію за фахом «Терапія». Клінічну роботу веде в напрямку визначення, аналізу, усунення та попередження небажаних реакцій лікарських засобів, можливої взаємодії та раціонального комбінування лікарських препаратів різних фармакологічних груп.

  Під керівництвом професора Савченкової Л.В. було підготовлено та захищено п’ять кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та фармацевтичних наук за спеціальністю «фармакологія» та «клінічна фармакологія» та одна магістерська робота.

  Також під її керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів випускного курсу фармацевтичного факультету.

  Професор Савченкова Л.В. автор більше 300 наукових публікацій, 40 методичних посібників та 20 авторських свідоцтв та патентів України на винахід. Крім того, Савченкова Л.В. співавтор підручника з «Клінічної фармакології» для студентів медичних ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації та підручника «Фармакотерапія» для студентів фармацевтичних факультетів ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

  За підсумками конкурсу кращі викладачі року, що був проведений обласною радою, професора Савченкову Л.В. було нагороджено Почесною грамотою «Кращий викладач» ДЗ «Луганський державний медичний університет» 2011 року.

  За роки існування кафедри було проведено багатогранну роботу по створенню організаційно-методичної та матеріальної бази кафедри. Особлива увага при формуванні алгоритму викладання дисциплін на кафедрі приділялась практичній підготовці студентів, оволодінню практичними навичками, посиленню зв’язків кафедри з практичними закладами охорони здоров’я.

  За роки існування кафедри її колектив формувався та змінювався:

collectiv2007

Колектив кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії у 2007 році:
І ряд (зліва направо): Вахтіна Т.І., Савченкова Л.В., Кулікова Р.С.
II ряд (зліва направо): Бєлоусова І.П., Оглобліна М.В., Бадінов О.В., Горобинська С.М., Конєва М.Б.

collectiv2011

Співробітникі кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії 2011р.
1 ряд (зліва направо): Белоусова І.П, Рощупкін А.О., Савченкова Л.В., Горобинська С.М., Конева М.Б.
II ряд (зліва направо): Стеріоні І.В., Янковіч С.І., Оглобліна М.В., Бадінов О.В., Афоніна Т.В., Акімова М.С., Самі Мохамед.

  У 2009 році кафедра посіла друге місце за підсумками проведення конкурсу «Кращі клінічні кафедри 2009 року».

  Клінічна діяльність колективу кафедри спрямована на вирішення питань лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів, раціональної та безпечної фармакотерапії. В практику охорони здоров’я області, України ближнього та далекого зарубіжжя впроваджуються нові методики лікування у вигляді інформаційних листів, раціональних пропозицій та винаходів.

  2 лютого 2015 року кафедру фармакології та кафедру клінічної фармакології та фармакотерапії було об’єднано.

  З 1 вересня 2015року виконуючим обов’язки завідувача кафедри фармакології та клінічної фармакології є кандидат фармацевтичних наук, доцент ОГЛОБЛІНА Мирослава Володимирівна.

ogloblina

  У 2003 р. закінчила Національну фармацевтичну академію України (м. Харків) за фахом «Фармація» та здобула кваліфікацію провізор, отримала сертифікат провізора загального профілю.

  Упродовж 2003-2006 років виконувала наукову роботу на кафедрі фармакології Луганського державного медичного університету та в 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія за темою «Пошук засобів профілактики ішемії головного мозку серед антиоксидантів в ряду похідних тіазолідину» у спеціалізованій вченій раді при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Лук’янчук В.Д.

  З 2004 року працює на кафедрі, спочатку на посаді асистента, а з 2011 року обрана на посаду доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії Луганського державного медичного університету.

  У 2013 році Оглобліна М.В. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії.

  Оглобліна М.В. представник ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області.  Під її керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів випускного курсу фармацевтичного факультету.

  Автор понад 50 наукових праць, у т.ч. 9 навчально-методичних робіт та 2 патентів України на винахід.

meleschenko  З 1 вересня 2017 року до грудня 2018 року завідувачем кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації стає кандидат медичних наук МЕЛЕЩЕНКО Наталія Володимирівна. У 2007 році закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа». У тому ж році вступила до аспірантури за спеціальністю «Фармакологія».

  У 2010 році під керівництвом професора Лук’янчука В.Д. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою «Пошук засобів фармакокорекції ендотоксикозу посттравматичного ґенезу». З грудня 2010 року працювала асистентом кафедри фармакології Луганського державного медичного університету. У квітні 2015 року переведена на посаду доцента кафедри фармакології та клінічної фармакології, та в 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації.

  Має понад 40 друкованих робіт, вільно володіє німецькою та англійською мовами.

Jurba  З грудня 2018 року кафедру очолює кандидат фармацевтичних наук АКІМОВА Маргарита Сергіївна. У 2009 році закінчила Луганський державний медичний університет за фахом «Фармація» та здобула кваліфікацію провізор, отримала сертифікат провізора загального профілю.
Упродовж 2011-2014 років навчалась в очній аспірантурі на кафедрі клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Під керівництвом д.мед.н., професора Л.В. Савченкової успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне дослідження стреспротекторних властивостей кріоподрібненого порошку аронії чорноплідної при гіпокінетичному стресі» за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія.

  З 2012 року працювала асистентом кафедри клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Представник ДП «Державний експертний Центр МОЗ України» з питань фармаконагляду в Луганській області.

  Протягом 2017-2018 років – в.о. декана факультету післядипломної освіти. З 2017 року доцент кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації. З 2017-2019 роки – відповідальний секретар Приймальної комісії ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  У 2020 році закінчила ДЗ «Луганський національній університет ім.Т.Шевченка» за спеціальністю «Філологія» і здобувала кваліфікацію «магістр філології, філолог, викладач, перекладач (англійська мова)».

  Під керівництвом Журби М.С. щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів випускного курсу фармацевтичного факультету.