На кафедрі фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації проводиться робота зі здобувачами вищої освіти 3-5 курсів медичного та фармацевтичного факультетів в рамках Студентського наукового товариства. Так, гурток кафедри «Рубікон» є складовою частиною діяльності ДЗ «Луганський державний медичний університет» та кафедри, що сприяє удосконаленню професійної підготовки й виявленню обдарованої молоді.

Інформація про науковий гурток та його діяльність знаходиться за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1rlney7bQt-uEJMUMxqxx5qIDONU6LGkO?usp=sharing

Цілями наукового гуртка кафедри є :

  • поглиблення теоретичних знань;
  • формування наукового мислення;
  • здобуття навичок опанування методології та методів наукового пошуку;
  • розвиток творчих здібностей та організаторських якостей майбутніх науковців;
  • прагнення до професійного самовдосконалення та розвитку.

  Протягом навчального року члени наукового гуртка «Рубікон» мають змогу навчитися працювати з сучасною науковою літературою, виконувати курсові та магістерські роботи, які містять елементи наукових досліджень, працювати над дослідницьку роботу разом з науковим керівником, отримати досвід публічних виступів. Крім того, кожного місяця відбуваються засідання гуртка, де обговорюються сучасні та актуальні проблеми медицини та фармації.

  У 2020-2021 навчальному році членами гуртка «Рубікон» стали 15 обдарованих студентів медичного та фармацевтичного факультетів. Здобувачі вищої освіти брали активну участь у роботі гуртка, займалися науково-дослідною роботою та ділилися науковими здобутками в рамках кафедральної конференції «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації», а також у різноманітних науково-практичних конференціях України.

 

Результати роботи студентського наукового гуртка кафедри фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації «Рубікон» у 2020-2021 року

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади с фармакології 2021

І місце  Кулик Світлана Віталіївна
ІІ місце Кобелєв Данило Євгенович   
ІІІ місце Симонян Мілена Арменівна   та Виноградова Катерина Олегівна   
ІV місце Матрьонін Андрій Романович
V місце Какуля Вікторія Валеріївна

Результати кафедральної конференції «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації» 

1. Виноградова Катерина Олегівна 1 місце
2. Дебеда Владислав Павлович 1 місце
3. Пономарьова Валерія Володимирівна 1 місце
2. Матрьонін Андрій Романович 2 місце
3. Кулик Світлана Віталіївна 3 місце
4. Калашник Дар’я Сергіївна 4 місце
5. Каліта Юлія Сергіївна 5 місце

Студентські наукові роботи у 2020-2021 навчальному році

1. Журба М. С. Аналіз лікарських препаратів зі стресопротекторною дією на фармацевтичному ринку України / М. С. Журба, К. О. Виноградова, І. М. Колибіна. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. с.42–43.
2. Чеберніна І. О. Роль таурину у лікуванні метаболічного синдрому / І. О. Чеберніна, С. В. Кулик, В. В. Какуля. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. 132–133.
3. Шаповалова Ю. Ю. Метаболічна терапія і лікуванні розсіяного склерозу / Ю. Ю. Шаповалова, О. М. Волощук, К. М. Моложон. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0». – 2020. – С. 141–142.
4. Чеберніна І.О. Роль ілопросту у лікуванні пацієнтів з COVID-19 / І. О.Чеберніна, А. Р. Матрьонін, Д. Є. Кобелєв, С. С. Амуєв. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 3.0». – 2021. – С. 136–137.

Електронне посилання на тези: https://nuozu.edu.ua/s/orhany-hromadskoho-samovriaduvannia/naukove-tovarystvo-molodykh-vchenykh/materialy-konferentsii-molodykh-uchenykh

 

Кафедра щиро дякує за участь усім студентам!!! Бажаємо вам успіхів, наукових та професійних звершень!

kakulya
kolibina
kulik
molojon
vinogradova
volochuk
amuev
kobelev
matrionin