Навчання в сучасному вищому навчальному закладі не можна уявити без участі студентів у науковій роботі. Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу.

   У 2016 році було відновлено роботу студентського наукового гуртка, який отримав назву «Крила духовності».

   Керівником гуртка призначено старшого викладача кафедри гуманітарних наук Асєєву О.А. 

  Старостою гуртка обрано студента третього курсу Матрьоніна Андрія (група 5м, медичний факультет).

  До складу студентського наукового гуртка входять переважно студенти медичного факультету:

  1. Прядко Ростислав Миколайович, І курс група 2м
  2. Наумова Діана Олексіївна, І курс група 1м
  3. Войтенко Анжеліка Сергіївна, ІІ курс, група 6м
  4. Асєєв Данило Васильович, ІІ курс, група 1м
  5. Каніна Марина Михайлівна, ІІ курс, група 4м
  6. Цан Єлизавета Андріївна, ІІ курс, група 6м
  7. Савельєв Олександр Романович, ІІ курс, група 6м
  8. Піддубна Катерина Юріївна, ІІ курс, група 10ф
  9. Зайцева Дар’я Олександрівна, ІІІ курс група 11ф
  10. Матрьонін Андрій Романович, ІІІ курс, група 5м

  У рамках роботи наукового гуртка розробляються наступні наукові теми: «Булінг» та «мобінг»: сучасні соціальні явища, «Медичний кодекс сьогодення», «Філософські та етичні проблеми застосування біотехнологій», «Умови та фактори збереження та поліпшення здоров’я студентської молоді»; «Історичний досвід реінтеграції втрачених територій» та інші.

Положення про науковий гурток

001002
003004
005Науковий керівник - доц. Руда В.В.