kruglova

КРУГЛОВА ОКСАНА ВІКТОРІВНА

Посада - завідувач кафедри
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - к.мед.н.

  Трудовий шлях. У 2002 році закінчила Луганський державний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. В 2003 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Інфекційні хвороби». З 2009 р. по 2013 р. працювала асистентом кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ДЗ «Луганський державний медичний університет», з 25.11.2013 по 31.08.2015 доцентом цієї кафедри, з 01.09.2015 – доцентом кафедри внутрішньої внутрішньої медицини з основами кардіології, пульмонології та ендокринології; з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією; 3 01.09.2017 – в.о. завідувача кафедри внутрішньої медицини з інфекційними хворобами та епідеміологією, дерматовенерологією ДЗ «Луганський державний медичний університет» (м. Рубіжне). З березня 2019 р. – завідуюча тієї ж кафедри. З вересня 2019 р. – завідуюча кафедри внутрішньої медицини №2.

  Кваліфікація. Вища лікарська категорія за фахом «Інфекційні хвороби», друга лікарська категорія за фахом «Терапія».

  Участь у роботі громадських організацій. Член Всеукраїнської Асоціації інфекціоністів України.

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики інфекційних захворювань.

  Публікації. Має 109 наукових робіт, 27 методичних рекомендацій, 12 патентів на винахід

salamadze

САЛАМАДЗЕ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри

  Трудовий шлях. З 2009-2015 році навчалась в ДЗ «ЛДМУ» за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. У 2015-2017 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Внутрішні хвороби». У 2017 році здобула кваліфікацію магістр з внутрішньої медицини, захистивши з відзнакою магістерську роботу за темою: «Корекція ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром». Пройшла спеціалізацію у 2017 році за фахом «Ендокринологія» в Інституті ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України.

  З 2017 року навчається в аспірантурі заочної форми за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Працює над кандидатською дисертацією.
  3 лютого 2018 р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації ендокринологів України.

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка патогенетичних методів лікування та профілактики ендокринних захворювань.

  Публікації. Має 18 публікацій у збірниках тез, 4 статті у фахових виданнях України та 9 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.

samarcev2

САМАРЦЕВ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - асистент кафедри

 

  Трудовий шлях. Самарцев В.М. закінчив у 1981 році Державний медичний інститут ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа». Стаж за фахом складає 39 років. З 1981 р. по 1982 р. проходив інтернатуру за фахом «Терапія» на базі Рубіжанської міської лікарні. З 1982 р. по 1986 р. працював цеховим лікарем будівельної ділянки робочої поліклініки від РПО «Барвинок». З 1986 р. по 2008 р. – головний лікар санаторія - профілакторія РКХЗ «ЗОРЯ». З 2008 р. 2017 р. - лікар приватної практики. 3 12 вересня 2017р. – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 ДЗ «Луганський Державний Медичний Університет» (м. Рубіжне).

Кваліфікація. Основна спеціальність - терапія. Додатково має спеціалізації по фізіотерапії та рефлексотерапії. Лікар вищої кваліфікації.

Основні напрямки наукової діяльності. Впровадження рефлексотерапії та фізііотерапевтичних методик у комплексне лікування терапевтичної групи хворих.

Публікації. Має 11 публікацій у журналах та 44 методичних рекомендацій до практичних занять студентів.

smirnova

СМИРНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - асистент кафедри

  Трудовий шлях. З 2007-2013 році навчалась в ДЗ «ЛДМУ» за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2014-2018 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Медицина невідкладних станів».

  2018-2020 рр. працювала лікарем виїзної бригади у місті Сєвєродонецьк ЛКЛПУ «Станція швидкої медичної допомоги».

 

 

.