Виховна робота кафедри внутрішньої медицини №2 здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", положеннями Загальної декларації прав людини, Державною національною програмою "Освіта" /Україна XXI ст./, Програмою правової освіти населення України, Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Концепцією реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, Статутом ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Діяльність усіх суб’єктів виховного процесу: студентів, органів студентського самоврядування, заступників директора, завідувачів відділень, кураторів академгруп – була спрямована на пошук нових педагогічних технологій, визнання пріоритету самовиховання студентів, індивідуальної діяльності, орієнтованої на розвиток власного потенціалу. Виховна робота проводиться згідно з планами виховної роботи кафедри.

  Всі викладачі кафедри внутрішньої медицини №2 приймали участь в університетських конференціях з питань удосконалення навчально-методичної та виховної роботи серед студентів.

  Педагогічним складом кафедри внутрішньої медицини №2 протягом навчального року забезпечений системний підхід до планування та удосконалення виховної роботи серед студентів, що полягало у наступному:

 • було організовано відпрацювання пропущених студентами занять і заходів, спрямованих на дотримання навчальної дисципліни;
 • здійснено контроль за відвідуванням занять та дотриманням навчальної дисципліни студентами та викладачами кафедри;
 • організовано проведення консультацій з дисциплін кафедри; та проведення внутрішньоуніверситетських олімпіад з дисциплін кафедри.

  З метою проведення профорієнтації серед студентів педагогічним складом кафедри внутрішньої медицини №2 проводяться наступні бесіди зі студентами 4, 5 та 6 курсів:

 • обов’язки лікаря на сучасному етапі розвитку суспільства;
 • деонтологічні аспекти роботи лікаря-терапевта;
 • деонтологічні аспекти роботи лікаря- інфекціоніста;
 • деонтологічні аспекти роботи лікаря дерматовенеролога;
 • психосоціальні стосунки в лікарському колективі.

  Для застосування національно-патріотичного виховання співробітники кафедри забезпечили виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки; брали участь у Святі Вишиванки; проводили бесіди зі студентами про значення держави в житті людини, про ставлення до зовнішньої агресії; а також проводили бесіди до наступних значних подій в Україні:

 • Роковини аварії на Чорнобильській АЕС;
 • День Конституції України;
 • Роль медиків у перемозі під час другої світової війни.

  Для професійного виховання та формування засад здорового способу життя викладачами кафедри внутрішньої медицини №2 на протязі року проводяться бесіди зі студентами на теми: “Вітчизняні терапевти. Вклад у світову науку”, Вітчизняні профпатологи. Вклад у світову науку”, “Вітчизняні дерматовенерологи. Вклад у світову науку”, “Вітчизняні інфекціоністи. Вклад у світову науку”, “Вітчизняні епідеміологи. Вклад у світову науку”. Були проведені бесіди з питання етики та деонтології в клініці невідкладних станів, а також юридичних аспектів лікаря.

  Викладачі кафедри приймають участь у заходах стосовно формуванню здорового способу життя, а ссаме у флешмобах у соціальних мережах, які присвячені Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом, Всесвітньому дні боротьби проти туберкульозу, а також Global Handwashing Day. Студенти приймали участь у внутрішньоуніверситетських та міських заходах.

  Педагогічним складом кафедри внутрішньої медицини №2 проводиться індивідуальна робота зі студентами, які прагнуть набути фаху «Терапія».

  З метою художньо-естетичного виховання працівниками кафедри були залучені студенти до підготовки й проведення позанавчальних творчих заходів з ознайомлення та обговорення творів видатних вчених-медиків.

  На протязі року проводиться відвідування гуртожитку викладачами кафедри згідно графіку, а також проводяться бесіди зі студентами з питань правил проживання, техніки безпеки в гуртожитках. З виховально-оздоровчою метою проводилися заходи у системі всеукраїнських акцій «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без паління».