Студентське наукове товариство ДЗ «ЛДМУ» по тематиці «Інфекційні хвороби» функціонує з метою виявлення та об’єднання обдарованих студентів, які налаштовані на проведення самостійних наукових досліджень під час навчання в університеті, та створення сприятливих умов для підготовки висококваліфікованих фахівців, що здатні проводити незалежні наукові розвідки. В університеті здійснюється комплексне дослідження розвитку обдарованої особистості, розроблено модель обдарованості, виявлено ті фактори, що сприяють реалізації обдарованості.

СНТ ДЗ «ЛДМУ» по тематиці «Інфекційні хвороби» проводить:

  • Відкриті та виїзні засідання
  • Науково-практичні і звітні конференції
  • Бере участь у виданні збірок студентських наукових праць
  • Організовує міжвузівські зустрічі представників СНТ та обдарованої студентської молоді
  • Інформаційна підтримка діяльності Студентського наукового товариства здійснюється завдяки сторінці СНТ на сайті університету.

   У перспективі Студентське наукове товариство планує удосконалити процес залучення талановитої молоді до наукової діяльності шляхом:

  • Видання електронної збірки студентських наукових робіт
  • Регулярного проведення міжвузівських зустрічей членів СНТ та обдарованої студентської молоді
  • Проведення наукових Інтернет-конференцій

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАСІДАННЯ СНТ
«ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»
Засідання СНТ відбувається кожний вівторок 

Куратор

Тема засідання

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Інфекційні хвороби у літературній творчості

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Інтоксикаційний синдром при гострих кишкових інфекціях

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Вірусні гепатити – сучасний стан проблеми

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клініко-епідеміологічні особливості ангін на сучасному етапі

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Частота виявлення захворювань з групи ТОRCH-інфекцій у вагітних

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Опортуністичні інфекції у ВІЛ інфікованих

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Гепатити у популяції

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Енцефалопатії при хронічних вірусних гепатитах

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Ураження серцево-судинної системи при ГРВІ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

TORCH-інфекція

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клінічні особливості Лайм-бореліозу

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Вплив соціальних факторів на захворюваність ГКІ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Інтегративна оцінка знань студентів-медиків з ВІЛ/СНІДу(конкурс клін мед англ мовою)

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клініко-епідеміологічні особливості герпесвірусних інфекцій на сучасному етапі

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клініко-епідеміологічні особливості інфекційного мононуклеозу в Північно-Східному регіоні України (конкурс)

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Якість життя та супутні фактори у людей, що живуть з ВІЛ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Вплив противірусної терапії на аутоімунний статус у хворих на вірусний гепатит С

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клініко-епідеміологічні особливості інфекційних хвороб з синдромом екзантеми

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Клініко-епідеміологічні особливості менінгітів у ВІЛ-інфікованих

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Перебіг гострих кишкових інфекцій на сучасному етапі

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Токсоплазмоз і ВІЛ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Перебіг кандидозної інфекції у пацієінтів з ВІЛ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Порівняльний аналіз каскаду допомоги ЛЖВ

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

ВІЛ-інфекція на Луганщині (англ мовою)

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Біохімічні та імунологічні зміни у ВІЛ-інфікованих в залежності від шляху інфікування збудником

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

НейроСНІД в Україні

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Олімпіада

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Гострі кишкові інфекції: клінічні особливості

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Мікробіологічний моніторинг акушерських стаціонарів (конкурс)

к.мед.н.,
доц. Круглова О.В.

Оцінка показників самолікування хворих на ГКІ