17.01.2020 р. відбулась щорічна науково-практична конференція інтернів за темою «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації». З вітальним словом виступили в.о. ректора, перший проректор з науково-педагогічної роботи ДЗ «Луганський державний медичний університет», д. біол. н., д. мед. н., професор С. М. Смірнов, декан факультету післядипломної освіти, к. мед. н., доцент І. С. Коробко.

  На конференції були присутні 62 учасника, серед яких 49 лікарів (провізорів) - інтернів. З доповідями виступили інтерни - випускники 7 спеціальностей: «Дитяча отоларингологія», «Радіологія», «Неврологія», «Психіатрія», «Клінічна онкологія», «Дерматовенерологія», а також «Загальна фармація». Доповіді лікарів (провізорів) – інтернів були присвячені актуальним питанням діагностики та лікування захворювань, супроводжувалися змістовними, наглядними презентаціями. Майбутні лікарі та провізори провели ґрунтовні дослідження, за результатами яких зробили висновки.

  Компетентне журі у складі: декана факультету післядипломної освіти, к. мед. н., доцента І. С. Коробко, д.мед.н., професора І.С. Гайдаша, к.мед.н., доцента Е.О. Глазкова, присудило перше місце інтерну Ланговому Д.О. (спеціальність «Дитяча отоларингологія»), друге місце розділив колектив авторів – Правниченко Н.С., Кравченко С.О., Криворог Ю.В., Муснікова А.Ю., Паршиков В.Р. та Скрипник С.С. (спеціальність «Неврологія»), а третє місце отримав провізор – інтерн Ракєєв П.В. (спеціальність «Загальна фармація»).

Декан ФПО
Ігор КОРОБКО

001
003

Більше фотографій з заходу ви можете побачити тут: Google Photo