orlova1

ОРЛОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
Завідувач кафедри,
Науковий ступінь - д.біол.н.
Вчене звання - професор

Положення про кафедру

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

  На кафедрі викладається 6 дисциплін хіміко – фармацевтичного профілю для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання:

  • загальна та неорганічна хімія
  • аналітична хімія
  • органічна хімія
  • фізична та колоїдна хімія
  • фармацевтична хімія
  • фармакогнозія

  Студенти 3 курсу проходять навчальну практику з фармакогнозії, студенти 5 курсу – навчальну практику з фармацевтичної хімії

  На кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії навчаються інтерни-провізори зі спеціальності «Загальна фармація» з курсу «Фармакогнозія» та «Фармацевтичний аналіз лікарських засобів».

  Під керівництвом досвідчених викладачів кафедри плануються та успішно виконуються студентами-випускниками дипломні роботи з фармацевтичної хімії та фармакогнозії. Студенти 3 та 4 курсів захищають курсові роботи з фармакогнозії та фармацевтичної хімії.

Перехід до методичних матеріалів