«АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ»

  17 січня 2022 року в актовій залі Державного закладу «Луганський державний медичний університет» відбулася навчально-методична конференція співробітників університету, присвячена питанням академічної культури.

  Сьогодні заклади вищої освіти України активно долучаються до світової тенденції присікання академічної недобропорядності. Саме тому визначення нагальних проблем щодо академічної культури та пошук шляхів їх вирішення вбачається затребуваним академічною спільнотою.

  Актуальність проведення подібних заходів задля поінформування та обміну досвідом була підкреслена у вітальному слові голови організаційного комітету, ректора ДЗ «ЛДМУ» професора Смірнова С. М. , який, висловлюючи впевненість у результативності роботи конференції, наголосив на наявності в університеті відповідних виконавчих інституцій та організаційно-розпорядчих документів, що забезпечують неухильне виконання норм законодавчої бази України з питань академічної доброчесності.

  Метою навчально-методичної конференції було вивчення не лише положень законодавства, але й презентація напрацювань викладачів щодо практичної імплементації принципів академічної доброчесності. Доповідачі окреслили коло академічних питань, що потрібують окремої уваги, та поділилися власним досвідом щодо шляхів подолання академічної недоброчесності.

  Завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології, медичної фізики та медичної інформатики, професор І. С. Гайдаш акцентував увагу на головних документах у сфері академічної культури, а також базових положеннях Кодексу академічної доброчесності й Положення про академічну доброчесність співробітників та здобувачів вищої освіти ДЗ «ЛДМУ» в процесі освітньої та освітньо-наукової діяльності.

  Характерною особливістю низки представлених доповідей став детальний аналіз результатів опитувань здобувачів освіти університету щодо обізнаності у сфері академічної доброчесності й відповідності системи оцінювання знань здобувачів освіти принципам академічної доброчесності.

  Також обговорювалися шляхи профілактики порушення академічної доброчесності студентами, практичні можливості запобігання порушення принципів академічної доброчесності під час дистанційного навчання й сучасні рішення в питаннях академічної доброчесності. 

  Отже, проведена навчально-методична зустріч співробітників дозволила актуалізувати головні засади функціонування принципів академічної культури у вищій школі. Багатовимірний розгляд проблем дозволив закцентувати увагу на найголовніших проблемах сьогодення у вимірі академічної культури.

  За результатами роботи навчально-методичної конференції «Академічна культура: сучасні виклики та рішення» була підписана Резолюція.

Зав. кафедри іноземних мов
з латинською та українською мовами
к. філол. наук Тетяна КАРЛОВА