У сучасному світі з його новими викликами та реаліями науково-пошукова робота студентів стала невід’ємною складовою навчального процесу. На базі нашого університету функціонує Студентське наукове товариство ім. В. Г. Ковешнікова, у рамках якого на кафедрі іноземних мов з латинською та українською мовами працює Студентський науковий гурток «Лікар – професія лінгвоактивна». Гурток постійно залучає до наукової роботи активних студентів, передаючи досвід і навички пошукової роботи від покоління до покоління.

  Результати цьогорічних досліджень були представлені для участі в конкурсі студентських робіт, які журі кафедри розглянули 30 квітня 2021 року на заочному засіданні кафедрального студентського наукового гуртка. Тематика та стилі робіт були досить цікавими та різноманітними. Перше місце посіла Піддубна К. Ю., студентка ІІ курсу фармацевтичного факультету, з дослідженням «Концепт PHARMACY в сучасному англомовному пісенному дискурсі» (науковий керівник ст. викл. Огієнко К. О.), друге місце – Карпенко Є. П., студентка ІІ курсу медичного факультету, з роботою «Фрейм “Ковід” у медіа-дискурсі» (науковий керівник доц. Карлова Т. Є.), а третє – Тєтєрєва А. О., студентка І курсу фармацевтичного факультету, яка вивчала варіативність вживання латино-грецьких числівників у фармацевтичній термінології (науковий керівник викл. Куценко О. М.).

  Щиро вітаємо переможниць та зичимо їм наснаги в подальших пошуканнях!

Кафедра іноземних мов
з латинською та українською мовами