korinec

КОРНІЄЦЬ НЕЛЛЯ ГРИГОРІВНА

Посада - завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент.

   Трудовий шлях. Корнієць Н.Г. закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1983 році за спеціальністю "лікувальна справа". Інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія» проходила в ЦМЛ м. Сєвєродонецьк. В 1984-1988 рр. працювала лікарем акушером-гінекологом ЦРБ м. Борзя Читинської області. В 1988-1990 рр. очолювала гінекологічне відділення військового шпиталю в м. Чойболсан МНР. Протягом 1990-1991 р.р. працювала лікарем акушером-гінекологом жіночої консультації міської багатопрофільної лікарні № 8 м. Луганська. З 1 листопада 1991 року прийнята на роботу в Луганський державний медичний університет в якості асистента. В 2004 році призначена на посаду доцента кафедри. В період з 1993 по 1997 р.р. за зовнішнім сумісництвом очолювала жіночу консультацію Центру охорони материнства та дитинства м. Луганськ. З 2015 року завідуюча кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

   Клінічний досвід. Проведення всіх видів консервативного лікування захворювань жіночої статевої сфери, надання допомоги пацієнткам з гінекологічною ендокринологічною патологією, безпліддям, визначення раціональних методів контрацепції з урахуванням віку, стану соматичного та гінекологічного здоров’я, ведення вагітності і розродження у пацієнток з групи високого ризику щодо невиношування та недоношування, пізнього гестозу, а також вагітних з екстрагенітальною патологією. Лікувальна робота і консультації проходять на базі жіночої консультації і пологового будинку ЦМЛ м. Сєвєродонецьк і м. Рубіжне, а також у жіночих консультаціях та пологових відділеннях лікувальних закладів області.

Кваліфікація. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Академічна освіта. 1993 рік кандидатська дисертація: «Особливості перебігу вагітності при загрозі її переривання у первородящих юного та зрілого віку» захищена в НДІ ПАГАМН (м. Київ) за фахом 14.01.01 – «акушерство та гінекологія».

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів діагностики та лікування пацієнток з лейоміомою матки, ендометріозом, аномальними матковими кровотечами, гіперпластичними процесами ендометрія.

Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації акушерів-гінекологів України.

Публікації. Понад 130 наукових робіт, співавтор 16 інформаційних листів, 2 патентів на корисну модель.

slepichko

СЛЄПІЧКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - кандидат медичних наук,
Вчене звання - доцент

   Трудовий шлях. Слєпічко Ю.М. закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1984 році за фахом "лікувальна справа". Стаж работи за спеціальністю – 31 рік.
1984-1985 – проходила інтернатуру за спеціальністю "акушерство і гінекологія" на базі пологового будинку міста Ворошиловград.
1985-1992 – працювала лікарем акушером-гинекологом в ЦРЛ м. Попасна Луганської області.
1992-1995 – працювала лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку Луганської обласної клінічної дитячої лікарні. Позаштатний обласний спеціаліст з дитячої та підліткової гінекології.
З 1995 року – асистент кафедри акушерства і гінекології Луганського державного університету. З 2005 року – доцент кафедри акушерства і гінекології.

   Академічна освіта. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидат медичних наук за спеціальністю акушерство і гінекологія, шифр 14.01.01 «Особливості клініки, діагностики та лікування генітального ендометріозу в дитячому та підлітковому віці» захищена у 2002 році.

   Основні напрямки наукової діяльності. Розробка алгоритмів діагностики і лікування пацієнток з гінекологічною ендокринологічною патологією, дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями, ведення вагітності та пологів у жінок з обтяженим акушерським та соматичним анамнезом.

Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації акушерів-гінекологів України.

Публікації та виступи на конференціях. Має 56 наукових статей, тез та методичних розробок.

neskorodeva

НЄСКОРОДЄВА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Посада - асистент кафедри

 

  Трудовий шлях. Нєскородєва С.О. закінчила Луганський медичний інститут у 1993 році за спеціальністю «Лікувальна справа». Інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія» проходила в ЦМЛ м. Рубіжне. 1996-2005 р. - працювала лікарем акушером-гінекологом в ЦМЛ м. Рубіжне З 2005 р.- завідуюча пологовим відділенням ЦМЛ м. Рубіжне У 2001 р. пройшла цикл спеціалізації з УЗ діагностики. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії, перша категорія з УЗД

 Участь у роботі громадських організацій. Член асоціації акушерів-гінекологів України.

necheporchuk

НЕЧЕПОРЧУК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Посада - асистент кафедри

 

  Нечепорчук Наталія Павлівна, 30.10.1960 року народження. Народилася у м. Кремінна, Луганської області у сім’ї інженерів. Прабабця працювала акушеркою Кремінського району.

  У 1988 році закінчила Луганський медичний інститут з відзнакою. Проходила інтернатуру у 1989 році у міській лікарні м. Рубіжне з акушерства та гінекології. З 1989 року працювала, після закінчення інтернатури, лікарем акушером-гінекологом в міській лікарні міста Рубіжне. З 1998 року працює на посаді завідуючої жіночою консультацією лікарні м. Рубіжне.

  Пройшла додатково цикли спеціалізації:
- 1993 рік - спеціалізований цикл з гінекологічної ендокринології;
- 1996 рік - спеціалізований цикл з онкогінекології;
- 2005 рік - спеціалізація з УЗД діагностики.

  Прийняла участь у понад 30 заходах за спеціальністю (конференції, з’їзди, пленуми).

  Лікар вищої категорії з акушерства та гінекології, перша категорія з УЗД.

  Займається громадською діяльністю: опікується жінками, які потерпають від насильства в родині, тренер з питань планування сім’ї.

tertichna

ТЕРТИЧНА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Посада - асистент кафедри

 

  Трудовий шлях. ТЕРТИЧНА С.В. закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа», здобула кваліфікацію лікар та пройшла інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія». 2001-2011 р.р. – працювала лікарем акушером-гінекологом та лікарем-гінекологом дитячого та підліткового віку в пологовому будинку №1 Суворовського району ім. З.С. Клименко м. Херсон. З 2011 по 2012 р. - лікар акушер-гінеколог пологового будинку м. Стаханов Луганської області. З 2015 по 2018 р.р. – аспірант кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет». З 2015 року – асистент кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет», вільно володіє англійською мовою.

  Стаж роботи за спеціальністю – 16 років.

  На сьогодні є виконавцем науково-дослідної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  Основні напрямки наукової діяльності. Розробка алгоритмів діагностики і лікування дітей та підлітків з гінекологічними захворюваннями, ведення вагітності та пологів у жінок з обтяженим акушерським та соматичним анамнезом.

  Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації акушерів-гінекологів України.

  Публікації та виступи на конференціях. Автор 26 наукових публікацій, в тому числі в іноземних виданнях, та 1 патенту на корисну модель.

schapovalov

ШАПОВАЛОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ

Посада - асистент кафедри

   Трудовий шлях. Трудовий шлях. У 2016 р. з відзнакою закінчив медичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікар. У 2019 р. закінчив інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія». З 2017 року є аспірантом кафедри «Патологічної фізіології»..

Є керівником СНТ на базі кафедри «Акушерства та гінекології».

Має 15 друкованих наукових праць, є автором 4 патентів на корисні моделі.

teplova

ТЕПЛОВА ІРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Посада - асистент кафедри

 

  Трудовий шлях. Тєплова І.С. закінчила Ворошиловградський медичний інститут у 1980 році за спеціальністю "лікувальна справа". Інтернатуру за спеціальністю «акушерство та гінекологія» проходила у ЦМЛ м. Сєвєродонецьк. В 1981-1990 рр. працювала лікарем акушером-гінекологом у ЦМЛ м. Сєвєродонецьк. 1991-1997 рр. очолювала жіночу консультацію ЦМЛ м. Сєвєродонецька. Протягом 1998-1999 р.р.. очолювала відділення патології вагітності ЦМЛ м. Сєвєродонець-ка. 2000 -2010 рр. працювала заступником головного лікаря ТМО м. Сєвєродонецька з акушерської та гінекологічної допомоги. 2011-2013 р.р. працювала лікарем акушером-гінекологом жіночої консультації міської багатопрофільної лікарні м.Сєвєродонецька.

  З 4 листопада 2014 очолює Перинатальний центр КНП «Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні». Лікар акушер-гінеколог вищої атестаційної категорії.

  Стаж роботи за спеціальністю – 39 років.

  Тренер з питань розширеної ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «ЛІКАРНЯ, ДОБРОЗИЧЛИВА ДО ДИТИНИ»

  Участь у роботі громадських організацій. Член Асоціації акушерів-гінекологів України.

kravcova

КРАВЦОВА ЮЛІЯ АНДРІЇВНА

Посада - клінічний ординатор кафедри

   Трудовий шлях. Закінчила Луганський державний медичний університет у 2013 році за спеціальністю «Лікувальна справа». В 2016 році закінчила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» в ДЗ «Луганський державний медичний університет». Після закінчення інтернатури працює лікарем-акушер-гінекологом з надання екстреної медичної допомоги в пологовому будинку на базі Рубіжанської центральної міської лікарні. З 1 вересня 2016 року – клінічний ординатор кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Кваліфікація. Лікар акушер-гінеколог.

Академічна освіта. В 2016 році захистила роботу «Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою» на здобуття вченого ступеня магістр за фахом 14.01.01. «Акушерство та гінекологія».

Основні напрямки наукової діяльності. Розробка стандартів та алгоритмів надання допомоги вагітним з варикозною хворобою.

Публікації. 10 наукових робіт (статті, тези у матеріалах конференцій).

.

antonyan

АНТОНЯН МАРІАННА АРТАШЕСІВНА

Посада - клінічний ординатор кафедри

   Трудовий шлях. Закінчила Дніпропетровську медичну академію у 2013 році за спеціальністю «Лікувальна справа». У 2016 році закінчила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» в КЗ «Дніпропетровська медична академія». Після закінчення інтернатури працювала лікарем акушер-гінекологом у відділенні патології вагітності в пологовому будинку на базі Северодонецької багатопрофільної міської лікарні.

Кваліфікація. Лікар акушер-гінеколог.

bludova

БЛУДОВА ЮЛIЯ МИКОЛАIВНА

Посада - ст. лаборант кафедри

 

  У 2012 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства», здобула кваліфікацію економіста. Працювала економістом на підприємстві ТОВ НВП «Зоря».

  З 2015 року є слухачем фармацевтичного факультету ДЗ « Луганський державний медичний університет».

  З вересня 2019 р. прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри акушерства та гінекології.