Акредитація освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (ID ОП у ЄДЕБО 225)...

Детальніше...