Замало мати гарний розум,
головне – вміти його застосовувати
Р. Декарт

   Лікувальна робота кафедри акушерства та гінекології ДЗ «ЛДМУ» організована і проводиться у повній відповідності до «Положення про лікувальну роботу співробітників клінічних кафедр», затвердженого рішенням Вченої ради від 26 жовтня 2017р.

   Кафедра акушерства та гінекології є самостійним лікувально-діагностичним структурним підрозділом ДЗ «ЛДМУ», який здійснює теоретичну та практичну підготовку на додипломному та післядипломному рівнях, проводить лікувально-діагностичну та профілактичну роботу, розташований на клінічних базах м. Рубіжне (гінекологічне та пологове відділення, жіноча консультація) та м. Сєвєродонецьк (перинатальний центр ІІ рівня надання медичної допомоги) у відповідності до договору про сумісну діяльність.

   Колектив кафедри виконує навчальну, навчально-методичну, науково-дослідницьку та лікувальну роботу з акушерства та гінекології.

kaf3lik001

kaf3lik002   Мета лікувальної роботи співробітників кафедри акушерства та гінекології посідає в організації теоретичної і практичної підготовки лікарів і інтернів, що навчаються на кафедрі, впровадження в практичну охорону здоров’я передового досвіду із забезпечення здоров’я жіночого населення, створення умов для підвищення кваліфікації і перепідготовки медичних кадрів, участь в наданні жіночому населенню в зоні обслуговування діагностичних та лікувальних послуг на високому рівні. 

kaf3lik003   Сьогодні колектив кафедри акушерства та гінекології приймає участь в організації і проведенні клінічних, клініко-анатомічних і науково-практичних конференцій, що сприяють підвищенню ефективності лікувально-діагностичного процесу і впровадженню в клінічну практику акушерсько-гінекологічних підрозділів міських і районних лікарень області, виконує консультативно-лікувальну роботу безпосередньо на базах кафедри.

   Співробітники кафедри проводять заняття з лікарями акушерами-гінекологами, виступають з доповідями на засіданнях асоціації акушерів-гінекологів області, проводять майстер-класи з питань надання акушерсько-гінекологічної допомоги. 

kaf3lik004kaf3lik005

   Усі співробітники кафедри акушерства та гінекології мають першу або вищу кваліфікаційну категорію і проводять консультативні прийоми пацієнтів з ендокринною гінекологічною патологією (доцент Корнієць Н.Г.), патологією шийки матки (асистент Іоффе О.А.), вагітних з екстрагенітальною патологією (асистент Тертична С.В.) та жінок, що потерпають від насильства (асистент Нечепорчук Н.П.), а також дітей та підлітків з гінекологічними хворобами (доцент Слєпічко Ю.М.).

kaf3lik006kaf3lik007kaf3lik008 
kaf3lik009kaf3lik010

  На радіо «Пульс» к.мед.наук, доцент Корнієць Н.Г. з червня 2019 року веде цикл радіопередач з актуальних питань акушерства та гінекології «Доброго Вам здоров’я».

kaf3lik011

Медицина по істині є найшляхетніша з усіх мистецтв
Гіппократ