Журнал публікує статті, які мають наукову і практичну цінність для широкого кола хірургів і охоплюють різні області цієї спеціальності. Тематична спрямованість наукового фахового видання – розповсюдження нових хірургічних знань та досягнень в науці та практиці. Кожен випуск містить оригінальні наукові статті та клінічні випадки.

Призначення: для практичних лікарів хірургічних спеціальностей, науковців і студентів, викладачів медичних навчальних закладів, організаторів охорони здоров'я, а також тих, хто проявляє інтерес до досягнень сучасної медицини.

Рік заснування: 2012

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №18833 – 7633 Р від 26.03.2012 р

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України №820 від 11.07.2016 р.

Мови видання: українська, англійська, російська.

Видавець: Державний заклад «Луганський державний медичний університет».