Літопис ДЗ «Луганський державний медичний університет»
(1956-1993)

   Распоряжение Совета Министров СССР от 6 мая 1956 года №2522 организовать в г. Ворошиловграде медицинский институт с планом набора студентов в 1956 году на I и II курсы по 200 человек и именовать его "Ворошиловградский медицинский институт Министерства здравоохранения Украинской ССР"

1956-1960 роки - Становлення та організація кафедр;

1961-1967 роки - Формування матеріально-технічної бази кафедр та відділів інституту;

1968-1969 роки - Будування двох багатоповерхневих гуртожитків, навчального корпусу у медичному містечку;

1970 рік - Будування двох нових гуртожитків;

1971 рік - Відкриття спецради із захисту кандидатських дисертацій, існування якої припинилося у 1975 році;

1973 рік - Відкриття підготовчого відділення для робітничої молоді, яке проіснувало близько двадцяти років;

1979 рік - Факультетом післядипломної освіти лікарів були прийняті перші слухачі. Розпочато друкування інститутської газети «Ескулап»;

1982 рік - Відкриття та використання нового навчального корпусу;

1983 рік - Відкриття факультету іноземних студентів та педіатричного факультету;

1989-1990 роки - Організовано нові кафедри: медичної фізики з обчислювальною технікою, інформатикою та кібернетикою; клінічної імунології, алергології та генетики; поліклінічної терапії. Відкрита Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Внутрішні хвороби»;

1993 рік - Створення на базі інституту одного із перших в Україні медико-біологічного ліцею-інтернату для сільської молоді;

 

Становлення сучасного Державного закладу
«Луганський державний медичний університет»
(1994-2005)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ВІД 29 СЕРПНЯ 1994 р. № 592
Київ

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕРЕЖІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Прийняти пропозицію Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров’я, погоджену з відповідними Радами народних депутатів, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, про створення ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ на базі Луганського медичного інституту, що ліквідується.

 

1994 рік - Відкриті І та ІІ медичні факультети, а також факультет медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою. Відкрита кафедра анестезіології та реаніматології. Закінчено будівництво 9-поверхового гуртожитку;

1995 рік - Університет атестований за вищим ІV рівнем акредитації. Відкрита кафедра пропедевтики дитячих хвороб;

1996 рік - Відкрито підготовче відділення для іноземних студентів;

1997 рік - Закінчення будування блоку навчального корпусу, в якому розміщені кафедри анатомії людини, медичної біології, гістології, цитології та ембріології, нормальної фізіології;

1998 рік - Відкриття фармацевтичного і стоматологічного факультетів, факультету медичних сестер-бакалаврів із вищою освітою з подовженим навчальним днем (вечірній). Відкриття кафедри організації та економіки фармації, кафедри стоматології. Закінчення будівництва аудиторного блоку навчального корпусу. Початок видавництва науково-практичних журналів та збірників, які затверджені ВАК України «Український медичний альманах», «Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології», «Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики»;

1999 рік - Відкриття кафедри фармацевтичної хімії. Будування блоку навчального корпусу, в якому розміщуються кафедри інформатики та медичної апаратури, фармакології, медичної хімії, фармацевтичної хімії та фармакогнозії, а також університетський центр;

2000 рік - Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки за розробку і впровадження медичної системи життєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і катастрофах стала група вчених на чолі із заслуженим діячем науки і техніки України, д.мед.н. професором Можаєвим Геннадієм Олександровичем. Побудовані університетська медична бібліотека «Палац книги» та гараж на 10 автомашин. Започаткуване видання «Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва», яке було затверджено ВАК України;

2001 рік - До ладу становиться нова збудована «Аптека-студія», а також господарсько-технічний центр із майстернями, складами та пунктами обслуговування. Відкриті аудиторії №1 та №2 після їх реконструкції;

2002 рік - Після реконструкції відкриті деканати факультетів; здобута перша премія серед молодих вчених України доцентом Бондаревим Р.В.;

2003 рік - Відкриті кафедри: акушерства та гінекології № 2; нервових хвороб; сімейної медицини ФПДО. Почалося навчання іноземних студентів англійською мовою. Премію Президента України в галузі науки отримали молоді вчені доцент Налапко Ю.І. та асистент Докашенко Д.А. Стала до ладу побудована та обладнана сучасним устаткуванням університетська стоматологічна клініка. Відкритий університетський стадіон. Придбаний санаторій-профілакторій. Закладений парк університетського містечка;

2004 рік - Відкрите відділення заочного навчання на фармацевтичному факультеті. Відкрита кафедра стоматології №2. Становлення до ладу Центру сімейної медицини. Відкриті тенісні корти та спортивні майданчики. Відкрита аудиторія №5 після її реконструкції. Початок видавництва науково-практичного журналу «Український морфологічний альманах». У новому приміщенні після реконструкції почав роботу студентський театр;

2005 рік - Відкриття Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Патологічна фізіологія (біологічні науки)». Проведена реорганізація та об’єднання кафедр. Група молодих вчених-хірургів здобула першу премію обласного конкурсу наукових робіт. Розпочато навчання відповідно до вимог Болонського процесу. Відкрита аудиторія №3 після реконструкції;

- Нашому розвитку завжди сприяли Міністерство охорони здоров’я України, Луганська обласна державна адміністрація, Обласна рада народних депутатів. За що ми їм щиро дякуємо!

 

- Значний внесок у розвиток університету зробив заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії, д.мед.н. професор Ковешніков Володимир Георгійович, який протягом багатьох років очолював університет.

 

- Університетська освіта здійснюється на 6 факультетах: медичному за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія», стоматологічному, фармацевтичному, іноземних громадян та післядипломної освіти.

 

- Створені наукові школи за сучасними напрямками медицини, які здійснюють важливі дослідження з урахуванням екології Донбасу та стану здоров’я населення Луганської області.

 

- Значний внесок у навчально-методичну та виховну роботу зробив колектив кафедри організації та економіки фармації (проф. Гудзенко О.П.)

 

- Визнанням та повагою далеко за межами нашої області користуються викладачі-клініцисти: професор Бондарев В.І., професор Казакова С.Є., професор Пепенін В.Р., професор Путінцев В.Г., професор Сімрок В.В., професор Усатов С.А., професор Чуб В.В., доц. Абалмасов Є.І., доц. Альошина Р.М., доц. Вахтіна Т.І., доц. Лук’янов В.Г., доц. Корнієць Н.Г., доц. Магалецький І.Ф., доц. Меженський П.П., доц. Мироненко О.М. і ще багато і багато інших.

 

- За 50 років співробітниками університету захищено більше 116 докторських та 668 кандидатських дисертацій. Це дозволило університету зайняти одне з провідних місць серед медичних закладів України, оскільки показник викладачів із науковими ступенями становить 87%.

 

- За час свого існування університет підготував понад 15000 спеціалістів, у тому числі 950 лікарів для 52 країн світу.

 

- Усе вищесказане гарантує подальший розвиток університету, його вступ до європейської спільноти вузів, наголошений Болонською декларацією.

(Матеріал взято з книги "50 років Луганському
державному медичному університету" авторів:
Івченко В.К., Вовк Ю.М., Германов В.Т.