kucherenko

КУЧЕРЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Голова Комісії з біомедичної етики
к.фарм.н., доцент

nch6

  Міжінститутська Комісія з біомедичної етики функціонує на базі Державного закладу «Луганський державний медичний університет» в якості громадського об'єднання без утворення юридичної особи.

  Мета Комісії з біомедичної етики – консультативна допомога та контроль над проведенням в ДЗ «ЛДМУ» робіт з тваринами в суворій відповідності до законодавства України, положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей», іншими нормами міжнародного права, що регламентують питання утримання та використання лабораторних тварин.

  Для виконання зазначеної мети Комісія з біомедичної етики вирішує наступні завдання:

  • вивчає правові та етичні проблеми, що стосуються дослідницьких проектів і пов'язаних з ними технологій;
  • розробляє правила проведення та критерії допустимості досліджень на тваринах на основі існуючих нормативних документів, а також міжнародних рекомендацій та вивчення досвіду інших установ, як в Україні, так і за кордоном;
  • здійснює контроль за дотриманням міжнародних правил проведення експериментів на тваринах;
  • здійснює незалежну експертизу дослідницьких проектів, що передбачають проведення робіт з використанням експериментальних тварин, і виносить висновку про допустимість цих проектів;
  • консультує співробітників з питань біоетики;
  • оцінює етичні та морально-правові аспекти програми (протоколу) клінічного випробування;
  • розглядає матеріали до початку та в процесі клінічного випробування