komarevceva

КОМАРЕВЦЕВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Голова комісії – проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор

 Науково-експертна комісія є постійно діючим органом наукового відділу університету для координації та експертної оцінки планових наукових досліджень і дисертаційних робіт в університеті, а також для експертної оцінки та планування дисертаційних робіт. Науково-експертна комісія складається з провідних вчених, професорів і доцентів – спеціалістів медико-біологічного профілю, клінічної медицини, фармації та гуманітарного профілю.

Основні завдання і функції науково-експертної комісії

 • Розвиток і координація фундаментальних і найбільш актуальних прикладних наукових досліджень в університеті, зокрема НДР
 • Розробка, за дорученням ректорату, пропозицій щодо оптимізації наукового кадрового потенціалу університету.
 • Проводиться експертиза матеріалів планування дисертаційних робіт, що плануються до виконання аспірантами та співробітниками університету, що мають право їх виконання поза аспірантурою.
 • Розвиток і координація комплексних наукових досліджень з іншими вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами України і зарубіжних країн.
 • Рецензування і затвердження монографій для їх друкарського видання.
 • Рецензування на етапі планування і затвердження тем кафедральних науково-дослідних робіт.
 • Рецензування на етапі планування і затвердження тем докторських і дисертацій на здобуття вченого звання доктора філософії, а також приведення у відповідність до вимог ДАК України документації для їх планування.
 • Проведення перевірки первинної наукової документації дисертацій із створенням тимчасових комісій за спеціальністю дисертації.
 • Організація і проведення публічних міжкафедральних апробацій і попередніх захистів докторських дисертацій і дисертацій на здобуття вченого звання доктора філософії.
 • Проведення експертизи про можливість публікації матеріалів НДР і дисертацій у відкритій печаті.
 • Своєчасна корекція форм поточної і звітної наукової документації згідно з вимогами ДАК України.
 • Заслуховування і затвердження звітів голови комісії з біоетики, звітів головного метролога Університету щодо метрологічної експертизи приладів та апаратів, на яких виконуються наукові дослідження в Університеті, а також метрологічного забезпечення публікацій і дисертаційних робіт співробітників Університету.